Gmina Lipinki
Gmina Lipinki
Gmina Lipinki
Gmina Lipinki
Gmina Lipinki
Przejdź do stopki

Wiadomości Gorące

Informacja dotycząca wypłaty dodatku osłonowego w 2024 r. Od stycznia do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz

Wiadomości

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Modernizacja dachu oraz czyszczenie elewacji na budynku Kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krygu” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr promesy Edycja2RPOZ/2023/

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do

Uprzejmie informujemy, że 30-04-2024 r. (wtorek) W godzinach wieczornych zostaną przywrócone dostawy wody w miejscowości Lipinki. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (13) 44-77-021 (w. 39) Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej przepraszamy.

  Uprzejmie informujemy, że 29-04-2024r. (Poniedziałek)   w wyniku awarii na stacji uzdatniania wody  w miejscowości Lipinki wystąpią przerwy w dostawie wody. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (13) 44-77-021 (w. 39) Za wszelkie utrudnienia w