Aktualności

Ankieta badająca zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi do lat 3 (żłobek)

Drodzy Rodzice! Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym ze stworzeniem szerokiego wachlarza profesjonalnej opieki nad Waszymi dziećmi, rozważamy ewentualne utworzenie żłobka na terenie Gminy Lipinki w m. Rozdziele (budynek byłej szkoły podstawowej), dlatego uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która będzie nam bardzo pomocna i przybliży sytuację na terenie n

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (dodatek gazowy)

21 grudnia 2022 r. weszła w życia ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  Można się o nią ubi

Promesa dla Gminy Lipinki

Promesa dla Gminy Lipinki

Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy w dniu 23 stycznia br. w Nowym Sączu z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego odebrał promesę o wartości 3 744 065,00 zł na pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wydarzeniu wzięli udział m.in wicemarszałek Józef Gawron, poseł na Sejm RP Patryk Wicher, senator RP Wiktor Durlak, wiceprzewodnicz

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2023 rok

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2023 rok

Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki wg harmonogramu: ROK 2023

Sprzedaż węgla (ekogroszku) po preferencyjnych cenach dla mieszkańców Gminy Lipinki

Uwaga !!! Wpłaty za zakup węgla należy dokonywać dopiero po telefonicznej informacji od pracownika Urzędu Gminy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Wójt Gminy Lipinki informuje, iż została podpisała umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. na zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców naszej gminy. Do wydawania węgla lub ekogroszku wyznaczony został skład węgla, który

VI miejsce wśród zwycięzców tegorocznej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” dla Gminy Lipinki

VI miejsce wśród zwycięzców tegorocznej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” dla Gminy Lipinki

25 listopada w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom XVIII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Gmina Lipinki zajęła wysokie 6 miejsce spośród 1523 gmin wiejskich w Polsce. Wyróżnienie dla naszej gminy odebrał Wójt Gminy mgr inż. Czesław Rakoczy. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawa

Szacowanie zapotrzebowania na zakup preferencyjny węgla

Urząd rozpoczyna szacowanie zapotrzebowania na węgiel wśród mieszkańców Gminy Lipinki W związku z przygotowanym przez Rząd RP projektem ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Lipinki przystępuje do wstępnego oszacowania ilości niezbędnego do zamówienia dla mieszkańców węgla. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospod

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ostatecznego przydziału dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 marca 2023 r.   w sprawie ostatecznego przydziału dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz.40) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2

Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 marca 2023r.   w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki w roku 2023.     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. D