Gmina Lipinki
Gmina Lipinki
Gmina Lipinki
Gmina Lipinki
Gmina Lipinki
Przejdź do stopki

Wiadomości Gorące

Akcja Zima na terenie Gminy Lipinki   Wszystkie drogi publiczne na terenie Gminy Lipinki zostały objęte zleceniem utrzymania ich w stanie przejezdnym. "Akcję Zima" w miejscowościach z terenu Gminy Lipinki będą realizowały: Firma Handlowo – Usługowa „JANKO

 Powiatowe Centrum  Zarządzania  Kryzysowego                              w Gorlicach   Go

Wiadomości

Akcja Zima na terenie Gminy Lipinki   Wszystkie drogi publiczne na terenie Gminy Lipinki zostały objęte zleceniem utrzymania ich w stanie przejezdnym. "Akcję Zima" w miejscowościach z terenu Gminy Lipinki będą realizowały: Firma Handlowo – Usługowa „JANKO

 Powiatowe Centrum  Zarządzania  Kryzysowego                              w Gorlicach   Go

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z

Lipinki, 14 listopada 2023 r.   Informacja z przebiegu konsultacji   Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po

 Powiatowe Centrum  Zarządzania  Kryzysowego                              w Gorlicach   Go