Przejdź do stopki

Zobacz co piszą o nas w prasie

Treść

Zobacz co piszą o nas w prasieGmina Lipinki kontynuuje realizuję projekt pn. „Poprawa infrastruktury ochrony środowiska przez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Lipinki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 185 025,58 PLN

Przyznane dofinansowanie:
− ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.223.549,72 zł, co stanowi 60% wydatków kwalifikowalnych
− ze środków budżetu państwa w kwocie 203.924,95 zł, co stanowi 10% wydatków kwalifikowalnych

Projekt obejmuje 4 zadania polegające na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowościach: Kryg, Lipinki i Wójtowa.

Realizacja projektu umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 104 budynków. Ponadto pozwoli na dociążenie funkcjonujących na terenie gminy dwóch oczyszczalni ścieków.

W ramach zadania, w okresie od czerwca do listopada br., wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej fi 200mm o dł. 7222 mb, sięgacze kanalizacyjne fi 160mm o dł. 3686 mb i fi 63mm PE o dł. 67 mb oraz jedna pompownia przydomowa.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zrzutu ścieków nieoczyszczonych i o niskim stopniu oczyszczenia do rowów przydrożnych i potoków.