Przejdź do stopki

Przedszkola

Treść

Historia Przedszkola w Krygu

Rok założenia przedszkola w Krygu przypada na lata 1949-1950 przez Kopalnie Naftowe - sektor Gorlice w domu Ignacego Króla w Krygu. W tym czasie uczęszczało do przedszkola 60 dzieci. Placówka zajmowała 4 pomieszczenia i użytkowała kuchnię. Kierownikiem była p. Pietrusza Mieczysława z domu Serwa. Pracownikami obsługi z tego okresu były: Bajorek Maria, Przybyło Kunegunda i p. Piotrowska.
W roku 1972 przedszkole zostało przeniesione do domu p. Władysławy Pawłowskiej, zajmowało 2 małe sale i ubogi teren. Na stanowiskach nauczycieli były w tym okresie panie: Krygowska Bronisława, Sikora Alicja, Malinowska Anna, a od 1976 kierownikiem Karp Maria. Pracownicy obsługi: Karp Zdzisława, Sajchta Teresa, Bogdan Stefania. Dzieci wciąż przybywało i powstał problem dodatkowych pomieszczeń.
Po długich staraniach władz oświatowych w 1978 roku, po kapitalnym remoncie Domu Ludowego, przedszkolaki przeniosły się do lokalu, w którym są do chwili obecnej. Urządzono plac zabaw, zakupiono meble do sal zajęć, wprowadzono ciekawe rozwiązania organizacyjne. Placówką kierowały kolejno: w latach 1978-1991 - p. Karp Maria, 1991-2003 - p. Halina Mika. Nauczyciele pracujący w tym czasie: p. Przybyłowicz Anna, Malinowska Anna. Jako Gminne Przedszkole istnieje od 1990 roku czyli od momentu przejęcia placówek oświatowych przez samorządy. Nastąpił okres podejmowania trudnych decyzji. Dzięki dużemu zaangażowaniu środowiska lokalnego, nauczycieli, rodziców i samego samorządu rozpatrzono potrzebę istnienia edukacji na poziomie wychowania przedszkolnego oraz konieczność przygotowania dzieci do nauki w szkole.
W Gminnym Przedszkolu w Krygu funkcjonują 2 oddziały z żywieniem , do którego uczęszczają dzieci nie tylko z Krygu ale także chętne z całej Gminy Lipinki w wieku od 3 do 6 lat. Corocznie przedszkole przyjmuje od 30 do 40 dzieci zgodnie z liczbą miejsc. Opłata wiąże się z czasem przebywania dziecka w przedszkolu. Placówka umożliwia chętnym dzieciom udział w zajęciach dodatkowych zgodnie z zainteresowaniami: naukę języka obcego i rytmikę.
Od września 2003 r. roku funkcję dyrektora (wyłonionego w drodze konkursu) pełni p. Renata Sajchta. W przedszkolu pracuje (łącznie z dyrektorem) 3 nauczycieli – (1 dyplomowany, 2 mianowanych) p. Mika Halina i Malinowska Anna oraz 3 pracowników obsługi - p. Boczoń Katarzyna, Kucharczyk Renata, Różycka Czesława.
W ostatnim okresie dzięki zaangażowaniu Władz Gminy, radnych wsi Kryg, dyrekcji i pracowników przedszkola, placówka wszechstronnie rozwija się. Przeprowadzono szereg prac remontowych i modernizacyjnych. Najważniejsze z nich to: wymiana okien, instalacja co, kompleksowy remont zaplecza kuchennego i sanitarnego, elewacja zewnętrzna budynku.
Od września 2004 r. w przedszkolu oddział 6-latków realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Placówka nawiązała współpracę z Samorzadowym Przedszkolem w Dominikowicach, rozwinęła współpracę ze Szkołą Podstawową w Krygu.
Obie placówki współorganizują imprezy środowiskowe dla społeczności lokalnej (Dzień Seniora, zabawy). W tradycje przedszkola wpisały się uroczystości przedszkolne podczas których dzieci mogą zaprezentować swoje osiągnięcia i umiejętności. Są to Wizyta Św. Mikołaja, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki. Podczas tych spotkań biorą udział również dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola.
W roku szkolnym 2004/2005 przygotowano i przyjęto logo Gminnego Przedszkola w Krygu. Jest to tęcza składająca się z 6 łuków barwnych (kolejno czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy), pod łukiem barw widnieje napis „Gminne Przedszkole w Krygu”.
Przedszkole ma określone priorytety wychowawcze i dydaktyczne. Na pierwszym miejscu jest podmiotowość i dobro dziecka oraz wszechstronny rozwój i właściwe przygotowanie do kolejnego etapu edukacji. Jest to placówka szeroko otwarta nie tylko na potrzeby dzieci, ale uwzględniająca także oczekiwania i potrzeby rodziców.

Gminne Przedszkole w Lipinkach

W latach 1955 – 1957 Kopalnictwo Naftowe w Gorlicach oddało piękny budynek w Lipinkach z przeznaczeniem na przedszkole. Na przestrzeni lat przedszkole zmieniało swój wygląd i szatę.
W roku szkolnym 2002/2003 budynek został odnowiony na zewnątrz nową elewacją wraz z ociepleniem. Obecnie swoim kolorem pomarańczowo-żółtym upiększa centrum Lipinek. Przedszkole czynne jest od 7.30-13.00.
Od 1.01.1991 przedszkole podlega pod samorząd terytorialny i placówka otrzymuje nazwę Gminne Przedszkole w Lipinkach. Przedszkole jest dwuoddziałowe z miejscami dla 45 dzieci. Przedszkole do chwili obecnej zatrudnia następujące osoby: dyrektor przedszkola mgr Barbara Czajka, mgr Bronisława Krygowska, Czesława Krygowska oraz siostra katechetka.
Personel przedszkola wraz z rodzicami dokłada starań, aby każde dziecko było w nim bezpieczne i dobrze się czuło. Przedszkole ma wypracowane tradycje odnośnie organizowania okolicznościowych zajęć i imprez, zarówno w przedszkolu jak i w środowisku. Pod kierownictwem dyrektora przedszkola organizowane są coroczne piękne uroczystości przedszkolne jakimi są: 1.09 dzień otwarty dla rodziców, pasowanie na przedszkolaka, dyskoteka andrzejkowa, Św. Mikołaj w przedszkolu, Wigilia dla dzieci wraz z rodzicami, zabawa choinkowa, Dzień Babci i Dziadka, święconka wielkanocna, święto rodziny, oraz zajęcia otwarte pod hasłem „Nasze Dziecięce Sukcesy”.
W bieżącym roku szkolnym wprowadzono nową uroczystość przedszkolną jaką był Dzień Ojca. Przedszkolaki bawią się i uczą w estetycznie i funkcjonalnie urządzonych salach zabaw oraz innych pomieszczeniach przedszkola. W ciągu roku dzieci mają możliwość uczestniczenia w organizowanych wycieczkach bliższych i dalszych np. nowoczesna oczyszczalnia ścieków w gminie Lipinki, która wiąże się z zdobywaniem i przyswajaniem wiadomości z zakresu edukacji ekologicznej, do Pilzna wytwórni zabawek i lalek, do Krosna – Fikolandu oraz podziwiać piękno przyrody górskiej do Krynicy.
Wysoko postawiona praca wychowawczo – dydaktyczna przedszkola i odpowiedni nadzór nad placówką sprawia, że władze samorządowe, kuratoryjne, i środowisko wyraża bardzo pozytywną opinię o pracy całego przedszkola. Wysoka jakość pracy zapewnia maksymalną troskę o zdrowie dziecka, optymalne warunki rozwoju a szczególnie osiąganie bardzo dobrej dojrzałości szkolnej sześciolatków. Bardzo dobra współpraca z rodzicami, częste kontakty budzą wzajemną życzliwość
Wprowadzane do realizacji w przedszkolu treści z zakresu Dziedzictwa Kulturowego wraz z misją: „Mam Ojczyznę Piękną Dużą i Ojczyznę Małą Swoją” przybliżają dzieciom obraz życia naszych przodków. Ostatnio wprowadzane treści z zakresu edukacji zdrowotnej i ekologicznej promują przedszkole w środowisku dzięki organizowanym gazetkom, wystawom prac plastycznych na temat: „Ziemia planetą ludzi więc niech człowiek jej nie brudzi”
Dnia 21 marca 2005 roku zakupiono do przedszkola Obraz Miłosierdzia Bożego „Jezu Ufam Tobie”
Obraz został poświęcony w Roku Jubileuszowym 25 rocznicy Koronacji Łaskami Słynącej Figury Matki Boskiej Lipińskiej, oraz konsekracji nowego kościoła, która nastąpi 15.08.2005r. Codzienna modlitwa cząstką koronki do Bożego Miłosierdzia ma strać się na zawsze tradycją w naszym przedszkolu.
Obecnie przedszkole zmienia swój wygląd. Wyposaża się go w ocieplenie i nową elewację w kolorze żółto pomarańczowym. Czyni to swą siłą i mocą wójt gminy Lipinki mgr inż. Czesław Rakoczy, który bardzo dba o oświatę.
Nasze przedszkole jest zawsze otwarte i gościnne dla środowiska i osób odwiedzających.

1Przedszkole_w_Lipinkach.jpg (31.52 Kb)