Przejdź do stopki

Modernizacja sali szkoleniowo-konferencyjnej w budynku remizy OSP Kryg

Treść

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego”

 

Gmina Lipinki otrzymała pomoc finansową w wysokości 30 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu „Małopolskie OSP 2023” – część A na prace budowlano – remontowe w remizach strażackich z przeznaczeniem dla Jednostki OSP Kryg na realizację zadania pn. „Modernizacja sali szkoleniowo-konferencyjnej w budynku remizy OSP Kryg”. W ramach Programu Gmina Lipinki przekazała dotację w wysokości 30 000,00 zł jednostce OSP Kryg z przeznaczeniem na w/w zadanie.

W ramach zadania pn. „Modernizacja sali szkoleniowo-konferencyjnej w budynku remizy OSP Kryg” wykonano rozbiórkę istniejącej posadzki i wykonanie nowej z płytek ceramicznych wraz z cokolikami w budynku remizy w Krygu.

Wartość wykonanych prac budowlano remontowych  wynosi 66 174,00 złotych, w tym:

  • dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 30 000,00 zł
  • środki z budżetu Gminy Lipinki w wysokości 36 174,00 zł.