Przejdź do stopki

Gminne Centrum Kultury

Treść

Gminne Centrum Kultury w Lipinkach

Kontakt:
Adres: 38-305 Lipinki 522
Siedziba: Budynek Publicznego Gimnazjum w Lipinkach
Telefon: 013 4477052
w-mail: gckpblipinki@poczta.onet.pl

W skład Gminnego Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna w Lipinkach wchodzi:

  • Centrum Kultury z kafejką internetową
  • Biblioteka Publiczna wraz z filiami Krygu i w Wójtowej
  • Kluby Młodzieży (w Bednarce, w Bednarce - sołectwo Bednarskie, w Lipinkach, w Rozdzielu i w Wójtowej)
  • Klub Pracy