Przejdź do stopki

Urząd

Treść

 

URZĄD GMINY LIPINKI
38-305 Lipinki 53

WÓJT GMINY LIPINKI pokój nr 1
 

Bogdan Czeluśniak

Tel. kom. 607 981 252

Przyjmuje strony w sprawach
 skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz:
od 9.00 – 13.00

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY pokój nr 7
Tel. 134477021 wew. 49

Jerzy Cygan

 

Przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek w
godz. od 9.00 – 11.00
w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki

 

INFORMACJA
Tel. 134477021

 

SEKRETARIAT pokój nr 1
Tel. 134477021 wew. 24

Renata Żyrkowska - inspektor

 

SEKRETARZ GMINY pokój nr 1
Tel. 134477021 wew. 23

Anna Kozioł - Sekretarz Gminy

 

SKARBNIK GMINY pokój nr 23
Tel. 134477021 wew. 27

mgr Anna Knapik - Jurasz - Skarbnik Gminy

 

SALA KONFERENCYJNA pokój nr 2

REFERAT ORGANIZACYJNOADMINISTRACYJNY / INFORMATYK pokój nr 3
Tel. 134477021 wew. 22

mgr Sebastian Janeczek - Inspektor

PUNKT KONSULTACYJNY – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN pokój nr 7
Tel. 134477021 wew. 49
Czynne: Poniedziałek 10.00 – 13.00

KSIĘGOWOŚĆ pokój nr 22 

Tel. 134477021 wew. 29

Elżbieta Kawa - Główny księgowy

mgr Magdalena Kocemba - Inspektor

KSIĘGOWOŚĆ pokój nr 20

Tel. 134477021 wew. 30

mgr Agnieszka Krygowska – Podinspektor
mgr Barbara Bagnicka - Pomoc administracyjna

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT pokój nr 21
Tel. 134477021 wew. 31

mgr inż. Sławomir Piszczyk –  Kierownik

Tel. 134477021 wew. 48

Józefa Jodłowska – Pomoc administracyjna
Anna Żychowska  Pomoc administracyjna
mgr Joanna Jurusik - Pomoc administracyjna
Mirosław Dziedzic - Pomoc administracyjna

 

KSIĘGOWOŚĆ GMINNEGO CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY pokój nr 19
Tel. 134477021 wew. 32

Lidia Kocemba – gł. księgowy
Katarzyna Dubiel -
Anna Knapik -


GMINNE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY pokój nr 17

Tel. 134477021 wew. 33

Janusz Dudka – Dyrektor

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ pokój 6
Tel. 134477021 wew. 47

mgr inż. Anita Czapka - Kierownik

Tel. 134477021 wew. 46
mgr Agata Setlak – Inspektor
mgr Jolanta Opałka - Pomoc administracyjna
Jolanta Bubniak - Pomoc administracyjna

REFERAT BUDOWNICTWA I INWESTYCJI  pokój nr 14   
Tel. 134477021 wew. 36

mgr Anna Krupa – Kierownik

mgr Monika Tatara – Pomoc administracyjna

mgr Ewelina Dybaś – Pomoc administracyjna

 

BIURO RADY / ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE pokój nr 15

Tel. 134477021 wew. 35
mgr inż. Katarzyna Czajka – Inspektor

URZĄD STANU CYWILNEGO / EWIDENCJA LUDNOŚCI /DOWODY OSOBISTE pokój nr 13
Tel. 134477021 wew. 38


mgr Krzysztof Buliński – Zastępca Kierownika USC
mgr Beata Gucwa - Pomoc administracyjna
mgr Paulina Chacuś - Czyż - Pomoc administracyjna

GOSPODARKA GRUNTAMI, MIENIE GMINNE pokój nr 12
Tel. 134477021 wew. 39

mgr inż. Magdalena Romaniak – Inspektor
mgr inż. Łukasz Kulczak - Pomoc administracyjna

BIURO PODAWCZE pokój nr 11
Tel. 134477021 wew. 40

Wioletta Lang - Inspektor

SPRAWY WOJSKOWE, OBRONA CYWILNA pokój nr 10
Tel. 134477021 wew. 41

Beata Gucwa   Pomoc administracyjna