Przejdź do stopki

Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice

Treść

  

Gmina Lipinki otrzymała dofinansowanie na budowę ścieżek rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej.
W partnerstwie z Miastem Gorlice jako Liderem projektu oraz   Gminą Biecz i Sękowa realizujemy projekt pn: „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice”
Zadanie współfinansowane z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR.
Całkowita wartość projektu wynosi 19 910 788,48 zł, dofinansowanie: 14 994 489,51 zł (84,10% kosztów kwalifikowanych).
Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego w obszarze funkcjonalnym Miasta Gorlice, poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza generowanych przez transport.
Bezpośrednim celem realizacji projektu jest ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego poprzez szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego, zapewnienie lepszej integracji gałęzi transportu a w następstwie niższej emisji zanieczyszczeń powietrza hałasu oraz niższego zatłoczenia.
 Projekt ten przewiduje zakup 11 sztuk niskoemisyjnego, niskopodłogowego taboru, spełniającego normy emisji spalin EURO6. Tabor obsługiwał będzie 7 linii miejskich. Ponadto uruchomione będą 4 nowe połączenia z Gminą Lipinki, Biecz oraz Sękowa. Zostaną one zintegrowane z infrastrukturą rowerową - ścieżkami pieszo – rowerowymi, które w ramach dofinansowania powstaną na terenie gmin partnerskich.