Przejdź do stopki

Oświata

Treść

Oświata

W okresie kadencji Wójta Czesława Rakoczego w latach 1995-2005 wybudowano:

 • budynek nowej szkoły - Gimnazjum w Lipinkach z liczbą 10 sal lekcyjnych który rozpoczęto budować w 1994 roku za pieniądze zebrane od społeczeństwa, a w latach 1996 - 1999 inwestycje przejęła gmina oddając całkowicie ukończony budynek młodzieży. Obecnie w tej szkole uczy się ponad 150 uczniów. Koszt budowy tej szkoły zamknął się kwotą 1879 tys. złotych, w tym środki z zewnątrz 900,0 tyś. (oprócz tego pozyskano 200,0 tyś. złotych preferencyjnych kredytów) stanowi to 48% kosztów inwestycji.
 • salę gimnastyczną w Krygu z zapleczem socjalnym, koszt budowy 581 tys. złotych, w tym środki z zewnątrz 205 tys. złotych, stanowi to 35% wybudowanej inwestycji oprócz tego pozyskano 100 tys. złotych preferencyjnego kredytu. Budynek sali ukończono w czasie zaledwie dwóch lat.
 • budynek nowej szkoły w Rozdzielu, całkowity koszt budowy tej inwestycji to 1251 tys., złotych w tym środki z zewnątrz 705 tys. złotych, stanowi to 56 % kosztów inwestycji.
 • sala gimnastyczna w Wójtowej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej, koszt budowy 1010 tys. złotych w tym dotacje 330 tys. złotych stanowi to 33 % kosztów inwestycji.
 • odwodnienia budynków szkolnych i przedszkola,
 • modernizacje szkół w Pagorzynie (m.in. elewacja), w Krygu (przebudowa stropodachu na dach o konstrukcji drewnianej) oraz w Wójtowej (remont stropodachu).
 • budowa ogrodzenia Przedszkola w Lipinkach.

Łączna kwota remontów wynosi 450 tys. złotych.

W roku 2002 przystąpiono do budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Lipinkach - wykonano fundamenty. Aktualnie kontynuowane są roboty budowlane na tym zadaniu.
Z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Gmina otrzyma dofinansowanie w/w inwestycji w wysokości 470000 zł.

W ramach modernizacji szkół w ostatnich latach wykonano:

1. Szkoła Podstawowa w Krygu:

 • przebudowa stropodachu na dach o konstrukcji drewnianej,
 • docieplenie ścian elewacji całego budynku szkolnego,
 • wymiana stolarki okiennej z drewnianej na pcv,
 • remont pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
 • remont instalacji kanalizacji sanitarnej (przebudowa i przyłącz kanalizacji).

2. Szkoła Podstawowa w Lipinkach:

 • docieplenie ścian elewacji całego budynku szkolnego,
 • wymiana stolarki okiennej z drewnianej na pcv,
 • przebudowa istniejącego stropodachu na dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy, wraz z malowaniem (konserwacją) pokrycia dachowego,
 • remont podłóg w pomieszczeniach szkolnych.

Pozyskano środki finansowe w ramach dotacji PAOW w wysokości 31971 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Wójtowej:

 • przebudowa dachu wraz z modernizacją istniejącego dachu dwuspadowe,
 • wymiana stolarki okiennej z drewnianej na pcv,
 • docieplenie ścian elewacji całego budynku szkolnego,
 • remont pomieszczeń sanitarno-higienicznych w budynku szkoły,
 • remont instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • malowanie elewacji sali gimnastycznej wraz z malowaniem podbitki dachu.

Pozyskano środki finansowe w ramach dotacji PAOW w wysokości 65111 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Pagorzynie:

 • odnowiono elewację budynku szkolnego,
 • wykonano remont wszystkich pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
 • utwardzono plac szkolny, ułożono kostkę brukową wokół i przed budynkiem,
 • wykonano remont ogrodzenia szkolnego,
 • remont podłóg w pomieszczeniach szkolnych,
 • wymieniono częściowo stolarkę okienną z drewnianej na pcv.

5. Publiczne Gimnazjum w Lipinkach:

 • wykonano malowanie elewacji całego segmentu dydaktycznego z przylegającym do niego łącznikiem.

6. Gminne Przedszkole w Lipinkach:

 • wybudowano nowe ogrodzenie przy budynku przedszkolnym,
 • docieplono ściany elewacji całego budynku przedszkola wraz z wykonaniem obróbek blacharskich.

7. Gminne Przedszkole w Krygu:

 • wybudowano nowe ogrodzenie placu zabaw,
 • zmodernizowano system grzewczy pomieszczeń przedszkola (w miejscu piecyków gazowych atestowanych wykonano instalację centralnego ogrzewania-gaz),
 • wymieniono stolarkę okienną w pomieszczeniach przedszkola,
 • wykonano pracę budowlano-instalacyjne polegające na dostosowaniu zaplecza kuchennego oraz pomieszczeń sanitarno-higienicznych do obowiązujących przepisów sanitarno-technicznych w tym zakresie.