Przejdź do stopki

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa do samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Pagorzyna

Treść

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

 

Gmina Lipinki otrzymała pomoc finansową w wysokości 101 500,00 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz dofinansowanie w wysokości 261 440,00 zł w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, z przeznaczeniem na zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki OSP Pagorzyna.

Wartość zakupionego samochodu wynosi 275 200,00 złotych, w tym:

Ponadto ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zakupiono wyposażenie i sprzęt ratownictwa do w/w samochodu tj. 4 szt. aparatów powietrznych, 1 szt. najaśnicy przenośnej akumulatorowej, 2 szt. narzędzi hooligan, 1 szt. drabiny nasadkowej, 1 szt. pompy szlamowej, 1 szt. sprężarki powietrznej.

Wartość zakupionego wyposażenia wynosi 91 900,00 zł w tym:

  • Dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w wysokości 90 492,00 zł (www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl),
  • Środki z budżetu Gminy Lipinki w wysokości 1 408,00 zł.