Przejdź do stopki

Ekologia

Treść

W okresie kadencji Wójt pozyskał środki z zewnątrz w wysokości 7,0 mln. złotych (dotacje, dodatkowe subwencje, darowizny), z tego 5,7 mln złotych typowo na cele inwestycyjne nie licząc modernizacji dróg.
Środki te pozyskiwane były z:

 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, (na drogi i kanalizację),
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie,
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • Unii Europejskiej, w ramach Programów Phare Rapid i Inred,
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
 • środków budżetu Państwa i Wojewody,
 • Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej,
 • Polska Wieś 2000,
 • Fundacji Polsko – Amerykańskiej,
 • Ministerstwa Finansów,
 • Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • Komitetu Integracji Europejskiej,
 • Zarządu Głównego OSP,
 • Zakładu Gazowniczego w Tarnowie,
 • Krośnieńskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Krośnie,
 • Państwowego Zakładu Ubezpieczeń,
 • SAPARD

Oprócz tego, pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 800 tys. złotych częściowo umarzalnych pożyczek nisko oprocentowanych na kanalizacje.

 • likwidację emisji pyłów węglowych w otulinie Magurskiego Parku Narodowego,
 • modernizację systemów grzewczych z węglowych na gazowe we wszystkich szkołach i budynkach komunalnych,
 • karosarz samochodów OSP.

OGÓLNE NAKŁADY
kanalizacja w latach 1996 - 2005: 7 mln. zł

oczyszczalnie ścieków:
w roku 1997 oddano do użytku nowoczesną oczyszczalnię ścieków typu BIOVAC o przepustowości 125 m3/dobę w m. Wójtowa. Oczyszczalnia obsługuje 2 miejscowości tj. Wójtowa i Lipinki.

wysypiska śmieci:
odpady komunalne składowane są w kontenerach i wywożone na wysypiska śmieci poza teren gminy przez specjalistyczną firmę na podstawie zawartej umowy. Gmina posiada 34 kontenery na śmieci. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do budowy zakładu biorecyklingu, które są na etapie uzgodnień. Zadanie to będzie realizowane na skalę dwóch powiatów.

tereny zielone:
Gmina leży w obrębie Magurskiego Parku Narodowego zajmującego obszar ok. 10 km2 powierzchni gminy i aktywnie współpracuje z Magurskim Parkiem Narodowym. W ramach tworzenia terenów zielonych pod zalesienie przeznaczono obszar o powierzchni ok. 18 ha.

ścieżki rowerowe:
w parku podworskim znajdującym się w centrum wsi Lipinki istnieją ścieżki treningowe.