Przejdź do stopki

Warto wiedzieć

Treść

 • Obszar gminy leży w zlewni potoku Libuszanka (15 km) – prawy dopływ Ropy, a ponadto 90% powierzchni gminy to zlewnia rzeki Ropy zaliczanej do I klasy czystości wód.
 • W 1850 r. odkryto na naszym terenie ropę naftową. W chwili obecnej istnieje ok. 250 odwiertów naftowych.

  Kiwon.jpg (28.27 Kb)

  kiwon1.jpg (55.00 Kb)

  szyb.jpg (19.95 Kb)

  Odpady niebezpieczne z przeróbki ropy naftowej gromadzone są w „Magazynie Gromadzenia Odpadów” w odpowiednich pojemnikach zabezpieczających przed wyciekiem i wysypaniem. Następnie odbierane są przez służby specjalistyczne do utylizacji (firmę Usługowo-Handlową „Eko-Top” z Rzeszowa z którą zakład ma podpisaną umowę).
 • Jest gminą rolniczą, oferującą produkty rolne wysokiej jakości i zdrową żywność.
 • Gmina położona jest w czystym, mało skażonym środowisku. Daje możliwość do rozwoju agroturystyki. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 6616 ha.
 • Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, obszar zbiórki jest systematycznie powiększany. Planowa selektywna zbiórka odpadów wprowadzana kompleksowo i etapowo w poszczególnych wioskach jest promowana tak przez mieszkańców jak i przez szkoły w wyniku zwiększania się świadomości mieszkańców. W planie jest budowa nowoczesnego zakładu biorecyklingu.