Przejdź do stopki

Senior +

Treść

Gmina Lipinki otrzymała dotację celową w wysokości 150 000,00 zł.  ze środków   Wojewody Małopolskiego  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja budynku wiejskiego w Bednarce na potrzeby funkcjonowania Filii Klubu Seniora oraz wyposażenie i budowa podjazdu dla siedziby klubu w miejscowości Pagorzyna.” w ramach Programu Wieloletniego : „Senior+”   na lata 2015-2020

 
Całkowita wartość zadania wynosi 200 327,03 zł.
 
W Filii Klubu Senior + w Bednarce ramach zmiany sposobu użytkowania budynku wiejskiego oraz modernizacji dodatkowych pomieszczeń zostały wykonane   roboty budowlane takie jak: wyburzenie ścianek działowych, wymiana posadzek i okładzin ściennych, wymiana stolarki drzwiowej, montaż nowej armatury sanitarnej, uzupełnienie instalacji wodno -kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z wymianą osprzętu, prace malarskie.  Dodatkowo wyposażono klub w zmywarkę z wyparzaczem.
W siedzibie klubu senior +  w Pagorzynie zostały wykonane roboty budowlane polegające na budowie podjazdu dla niepełnosprawnych, oraz wyposażenie kuchni  i sprzęt do aktywizacji i edukacji seniorów.
Z uwagi na rosnąca liczbę osób w grupie wiekowej 60+ pojawia się potrzeba podejmowania różnorakich inicjatyw kierowanych do osób starszych. Istotna jest również  integracja działań i zrzeszenie obejmujące jak największe grono osób stąd też potrzeba współpracy z lokalną młodzieżą i wolontariuszami. Wydłużający się czas życia i charakterystyczne dla współczesnych społeczeństw zmiany demograficzne pozwalają sądzić, że starsi ludzie stanowić będą coraz liczniejszą grupę. Stąd też potrzeba utworzenia Klubu Seniora, który jest kontynuacją dotychczasowych działań ośrodka wsparcia - Klubu Samopomocy.