Przejdź do stopki

Oświata

Treść

Gmina Lipinki stwarza bardzo dogodne warunki rozwojowe dla młodzieży w wieku szkolnym, czego przykładem są liczne imprezy sportowe i kulturalne. Na terenie gminy funkcjonuje pięć Szkół Podstawowych, trzy Gimnazja oraz dwa Przedszkola.
W Lipinkach znajduje się Szkoła Podstawowa, kształcąca 178 uczniów w 8 oddziałach, wyposażona jest w zastępczą salę gimnastyczną, siłownię, pracownie komputerową. Praktycznie za ścianą Szkoły Podstawowej, jest Gimnazjum im. ks. Jana Patrzyka, zaprojektowane przez miejscowego architekta Stanisława Brzegowskiego, który w znacznym stopniu przyczynił się do jego powstania. Naukę pobiera 146 uczniów, mogących korzystać z sali komputerowej, biblioteki szkolnej i stołówki. Do tego Gimnazjum dowożeni są uczniowie z innych wsi gminy.
Do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Krygu, uczęszcza 153 uczniów w 8 oddziałach. Szkoła jest wyposażona w salę komputerową, bibliotekę szkolną i salę gimnastyczną. Natomiast 98 uczniów pobiera naukę w Gimnazjum w Krygu mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej, którzy korzystają z dobrze wyposażonej sali komputerowej i biblioteki oraz przyszkolnej sali gimnastycznej.
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Pagorzynie kształci 67 uczniów w 7-miu oddziałach, w tym zorganizowany jest oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich tzw. oddział „0”.
W Szkole Podstawowej w Wójtowej naukę pobiera 135 uczniów w 7-miu oddziałach, w szkole zorganizowany jest oddział przedszkolny. Uczniom udostępnia się bibliotekę szkolną, pracownię komputerowa i salę gimnastyczną. Natomiast 70 uczniów pobiera naukę w Gimnazjum w Wójtowej mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej, uczniowie mogą korzystać z sali komputerowej, biblioteki szkolnej i sali gimnastycznej.
W Rozdzielu funkcjonuje Szkoła Podstawowa, kształcąca 27 uczniów, w szkole zorganizowany jest oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich. Prowadzone jest wychowanie dzieci trzech wyznań, z językiem łemkowskim, oraz religią Kościoła Wschodniego.
Ponadto w gminie funkcjonują dwa przedszkola w wsi Lipinki i Kryg sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do 5 lat jak również w Przedszkolach tych zorganizowane są oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich. Zapewnia się dzieciom możliwość korzystania z posiłków.