Przejdź do stopki

Czyste powietrze

Treść

Informacje o programie CZYSTE POWIETRZE stan na 30.09.2023r.

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 182
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 70
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1.486 330,33 zł. 
 
Informacja o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno – informacyjnego w GMINIE LIPINKI
 
Punkt konsultacyjno- informacyjny w Gminie LIPINKI w 2023r. funkcjonuje:
 
Środa 9.30-12.30
Piątek 7.30-14.30
 
tel. 13 44 77 021