Przejdź do stopki

Czyste powietrze

Treść

Informacje o programie CZYSTE POWIETRZE stan na 31.03.2024r.

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 229
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 91
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2.095 164,99 zł. 
 
Informacja o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno – informacyjnego w GMINIE LIPINKI
 
Punkt konsultacyjno- informacyjny w Gminie LIPINKI w 2024r. funkcjonuje:
 
Wtorek 08.00-15.00
Środa 11.30-14.30
 
tel. 13 44 77 021