Przejdź do stopki

Zdalna szkoła - dofinansowanie do zakupu komputerów

Treść

Logotypy

Gmina złożyła wniosek grantowy na dofinansowanie wyposażenia szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Wniosek ten został pozytywie oceniony przez Komisję Przyznającą Granty, a tym samym Gmina została zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania. 23 kwietnia 2020 została podpisana umowa o dofinansowanie i otrzymano środki w wysokości 59 455,00 zł na zakup 23 sztuk nowych komputerów (laptopów)  z oprogramowaniem dla czterech szkół podstawowych  celem wsparcia uczniów i nauczycieli.

Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła”
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. 

Zdjęcia