Przejdź do stopki

Gmina Lipinki - centrum

Treść

Lipinki - centrum

Mając na względzie ustaloną koncepcję zagospodarowania Centrum Lipinek określoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – uchwała Nr XXVIII/157/05/2005 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 lutego 2005 r. (Dz.Urz. Województwa Małopolskiego Nr 167, poz.1069), wybudowano parking ogólnodostępny przy drodze gminnej w Lipinkach – Centrum.

Roboty rozpoczęto 12 maja 2005 r., zakończono 11 sierpnia 2005 r. Przekazana inwestycja posiada 1165 m2 wraz z chodnikiem dla pieszych. Ogólny koszt budowy parkingu wyniósł ok. 124.000 złotych.

Ponadto, wykonany został chodnik z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej przy Przedszkolu w Lipinkach o długości 68m x 2,95m. Koszt budowy wyniósł ok. 15.000 złotych.

 chodnik.jpg (30.09 Kb)parking.jpg (22.84 Kb)