Przejdź do stopki

PSZOK

Treść

 

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

 

Mieszkańcy Gminy Lipinki mają możliwość korzystania z  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  zlokalizowanego przy Oczyszczalni Ścieków w Wójtowej.

Godziny otwarcia:

-środa 13.00-17.00.

-sobota 9.00-13.00

 

              Odpady przyjmowane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipinki:

 

- metale

- plastiki

- papier

- szkło

- opakowania wielomateriałowe

- budowlane (do 0,5 m3)

- przeterminowane leki i chemikalia

- zużyte opony (do 0,2 m3)

- wielogabarytowe

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- odzież i tekstylia

- popiół

- odpady biodegradowalne (w przypadku braku kompostowania we własnym zakresie)

 

W PSZOKU NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY ZMIESZANE