Przejdź do stopki

Szkoła podstawowa w Lipinkach

Treść

 

 

Szkoła Podstawowa w Lipinkach

 

 

SPLipinki.jpg (24.36 Kb)

Szkoła w Lipinkach została założona w 1850 roku. Początkowo nauka odbywała się na organistówce, nauczanie prowadzili organiści. W 1879 roku wybudowano nowy budynek szkoły z jedną salą lekcyjną, ofiarodawcami byli Franciszek Józef I, miejscowy dwór Państwa Byszewskich, Wysoka Rada Szkolna. W 1903 roku Wysoka Rada Szkolna przekształciła jednoklasową szkołę na dwuklasową, a w 1905 roku na trzyklasową. Nauka odbywała się w wynajmowanych pomieszczeniach w dworze i w gminie.
W 1908 roku rozpoczęto budowę nowego większego budynku szkolnego, który oddano do użytku w 1909 roku i w tym też budynku nauka odbywa się do dziś. Od września 1912 roku utworzono czteroklasową szkołę z językiem niemieckim jako obowiązkowym. Uczniów przybywało coraz więcej, istniejące pomieszczenia lekcyjne nie zaspokajały potrzeb, dlatego 13.07.1939 roku na posiedzeniu Rady Szkolnej miejscowej podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Zamysły te przerwała II wojna światowa. Dnia 8.09.1939 roku w szkole, gminie i plebani rozlokowały się wojska niemieckie. Nauka w tym roku rozpoczęła się dopiero 4.XII.1939 roku, liczba uczniów wynosiła 349. W tym też roku rozpoczynała pracę jako nauczycielka rodaczka Pani Stanisława Patrzyk, później długoletnia nauczycielka tej szkoły. Nauka w szkole odbywała się przez całą wojnę z przerwami na mrozy, wykopki oraz stacjonowanie wojsk niemieckich, rosyjskich.
6.03.1945 roku otworzono pierwszą klasę gimnazjalną dla 12 uczniów. Po wojnie remontowano szkołę kilkakrotnie, była to już szkoła 7 klasowa. 25.02.1949 roku szkoła otrzymała odbiornik radiowy, upowszechniała edukację i kulturę, organizowała kursy dla dorosłych; Szkołę Przysposobienia Rolniczego, Uniwersytet Powszechny dla Rodziców.
Warunki lokalowe były bardzo trudne, klasy liczyły nawet 47 uczniów, nie przewidywano jednak budowy nowej szkoły tylko jej rozbudowę. W latach 1965-1970 dobudowano 2 pomieszczenia, z których jedno przeznaczono na salę lekcyjną, a drugie na szatnie, wykonano w piwnicach sanitariaty dla dziewcząt i chłopców. Te poczynania nie rozwiązały jednak dwuzmianowości.
W 1984 roku został zakupiony przez władze oświatowe budynek biurowy po SKR. Przedsięwzięcie to rozwiązało problem lokalowy, lecz budynek wymagał remontów i nie spełniał wymagań co do parametrów.
W 1992 roku Władze Gminy z dyrektorem szkoły zwołały zebranie wiejskie, które to podjęło uchwałę o budowie nowej szkoły połączonej ze starym budynkiem. W 1993 roku wykonano wykopy i ubito ławy fundamentowe. Budynek szkolny ukończono i oddano do użytku na 1 września 1999 roku. Wprowadzona strukturalna reforma oświaty wymusiła oddanie nowo wybudowanego segmentu na gimnazjum. Szkoła Podstawowa otrzymała cztery nowe pomieszczenia w przewiązce.

Uczniowie

Szkoła liczy 183 uczniów uczących się w ośmiu oddziałach. Średnia liczebność uczniów w oddziale wynosi 22,9. Wszyscy uczniowie z obwodu realizują obowiązek szkolny. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej i stołówki wspólnej dla gimnazjum i szkoły podstawowej. Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, którego nauczanie wprowadzono od klasy pierwszej.

Kadra pedagogiczna

W placówce zatrudnionych jest 10 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze. Pięciu nauczycieli zdobyło dodatkowe kwalifikacje przez ukończenie studiów podyplomowych. Sześciu nauczycieli uzyskało awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, 6 jest mianowanych i 1 kontraktowy.

Skład kadry:

 • mgr inż. Bożena Bubniak–Sroka – dyrektor
 • mgr Lidia Dąbrowska
 • mgr Krystyna Kantor (siostra)
 • mgr Anna Kędzior
 • inż. Helena Knapik
 • mgr Lidia Kosińska
 • Ewa Kupiec
 • mgr Renata Olbrych
 • Franciszek Polaszek
 • mgr Urszula Przybycień
 • mgr Alfreda Rakoczy
 • ks. mgr Wacław Śliwa
 • mgr Tomasz Świerzowski

Baza szkoły

Szkoła dysponuje 8 salami lekcyjnymi, salą komputerową i salką do ćwiczeń.
W ostatnich latach organ prowadzący przeprowadził wiele remontów tj.:

 • wymiana wszystkich okien,
 • ocieplenie budynku i elewacja,
 • wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania,
 • malowanie dachu i zadaszenie dobudówki,
 • malowanie sal lekcyjnych,
 • wykonanie drogi asfaltowej do szkoły.

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne:

 • koło plastyczne
 • koło recytatorskie
 • koło muzyczne
 • koło ortograficzne
 • koło matematyczne
 • koło informatyczne
 • koło sportowe
 • koło wychowania komunikacyjnego
 • gimnastyka korekcyjna
 • zespoły wyrównawcze

Działają organizacje szkolne tj. Samorząd Uczniowski, szkolne koło PCK, szkolne koło LOP.

Tradycje szkoły

 • Pasowanie i ślubowanie uczniów klas pierwszych.
 • Dzień Dziewczyn i Dzień Chłopców.
 • Święto pieczonego ziemniaka.
 • Mikołajki.
 • Przyjęcie uczniów klas I do Klubu Wiewiórka.
 • Poranek kolędowy – Jasełka.
 • Dzień Babci i Dziadka.
 • Bal karnawałowy.
 • Powitanie wiosny – topienie marzanny.
 • Dzień europejski.
 • Dzień Matki.
 • Dzień Dziecka.
 • Pożegnanie uczniów klas szóstych.