Przejdź do stopki

Zabytki

Treść

Zabytki

 • Kryg – zamczysko, stanowisko nr 1, decyzja z 4 XI.1972.,KS.A.699/72;
 • Lipinki – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, decyzja KL.IV – 5340/76/ 89 – R z dnia 08.12.1989 r., Ks. A – 188;
 • Rozdziele – cerkiew p.w. Narodzenia NMP, decyzja KL.IV – 5340/140/ 89 – R z dnia 04.04.1990r; Ks. „A” – 198;
 • Rozdziele – cerkiew p.w. Wniebowzięcia Bogurodzicy, decyzja KL.IV – 5340/59/85/R z dnia 31.01.1985 r., Ks. A – 58,
 • Wójtowa - kościół p.w. Św. Bartłomieja, decyzja KL.IV – 5340/15/89 – R z dnia 16.05.1989 r., Ks. A – 149.

Ponadto na terenie gminy znajduje się dziesięć obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

 • Bednarka – d. cerkiew, obecnie kościół rzymsko - katolicki;
 • Bednarka – cmentarz grecko – katolicki i cmentarz wojenny;
 • Kryg – kościół rzymsko – katolicki;
 • Kryg – kaplica cmentarna i nagrobki kamienne;
 • Lipinki – kaplica cmentarna murowana, figury i krzyże nagrobki;
 • Lipinki – d. zespół dworsko – pałacowy rodziny Byszewskich, park krajobrazowy, dwór murowany, zabudowania podworskie;
 • Rozdziele – cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 85;
 • Rozdziele – cmentarz grecko – katolicki XIX/XX w;
 • Wójtowa – cmentarz wojskowy z I wojny światowe nr 102;
 • Pagorzyna – cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 103;