Przejdź do stopki

Sala Gimnastyczna

Treść


Zarząd Województwa małopolskiego w dniu 5 sierpnia 2008 r. podjął uchwalę w sprawie warunkowego wyboru do dofinansowania projektów w ramach procedury  nadkontraktacji  w I i III Priorytecie Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Wśród wytypowanych przez Zarząd przedsięwzięć znalazł się przygotowany przez Gminę Lipinki  w 2005 r. projekt pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Lipinkach”.


Po złożeniu pełnej zaktualizowanej dokumentacji w dniu 8 grudnia 2008 r. Gmina Lipinki podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Lipinkach”, na podstawie której przyznano gminie dotację w kwocie  306.786,59 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Rozwój lokalny, działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna.