Przejdź do stopki

Plan rozwoju lokalnego Gminy Lipinki

Treść

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LIPINKI na lata 2005 – 2013 będący Załącznikiem do Uchwały Nr XXX/169/05 Rady Gminy w Lipinkach z dnia 31 marca 2005 r.

Podstawowym celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego było wskazanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lipinki planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, szczególnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Podstawę opracowania Planu Rozwoju Lokalnego stanowią m.in. plany rozwoju sołectw, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Plan Zagospodarowania Odpadów oraz wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zasad korzystania z funduszy strukturalnych.
Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany dla Gminy Lipinki, leżącej się w powiecie gorlickim, w województwie małopolskim.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki przygotowano na lata 2005 – 2006. Ponadto opisuje planowany rozwój w latach 2007 – 2013. Wyznaczone cele główne i szczegółowe Planu Rozwoju Lokalnego mogą ulegać aktualizacji związanej zarówno z dynamiką rozwoju, jak i zmianami społeczno-gospodarczymi gminy.