Przejdź do stopki

Twórczość Barbary Brach

Treść

BARBARA BRACH

Urodziła się 17 czerwca 1941 roku w Lipinkach koło Gorlic. Po ukończeniu kierunku muzycznego w Studium Nauczycielskim w Krośnie oraz filologii rosyjskiej na WSP w Rzeszowie powróciła do swoich rodzinnych Lipinek i podjęła pracę jako nauczycielka, a z czasem jako dyrektor Szkoły Podstawowej.
Mile wspominała 33-letnią pracę nauczycielską; 5 lat w Szkole Podstawowej w Pagorzynie i 28 lat w Szkole Podstawowej w Lipinkach, w tym 8 ostatnich lat pełniła funkcję dyrektora szkoły.
Od lat licealnych pisała wiersze, monologi, fraszki, a także pieśni religijne i świeckie, do których sama komponowała melodię, która pojawia się równocześnie ze słowami.  Prowadziła Zespół Ludowy "LIPINIACY" w Lipinkach, który zdobył wiele sukcesów, czołowych nagród w konkursach i festiwalach - 315 występów. Dziecięcy zespół Ludowy "LIPOWY KWIAT" w Lipinkach także działł pod jej kierunkiem od 1995 roku - 50 występów.
W kwietniu 1997 roku brała udział w I Krajowym Kongresie Kultury Wsi na Jasnej Górze, w czerwcu tegoż roku uczestniczyła w Interdyscyplinarnym Plenerze im. Jana Pawła II zorganizowanym w Sławęcinie koło Jasła.
Przez szereg lat współpracowała z redakcjami czasopism: "U Nas w Gminie Lipinki", "Tygodnik Gorlicki", "Region Jasielski".
Bardzo często odbywała spotkania autorskie w przedszkolach, szkołach, bibliotekach, sanatoriach, domach kultury - 98 spotkań. Od 1997 roku była prezesem Stowarzyszenia Miłośników Lipinek i Okolic w Lipinkach.
Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana - czołowymi nagrodami - w konkursach literackich. Między innymi w XVII Międzynarodowym Konkursie Poetyckim - "Szukamy Talentów Wsi", w 1999 roku otrzymała wyróżnienie. W tymże samym roku w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim w Jastrzębiu Zdroju zdobyła >>PIÓRO OFICYNY WYDAWNICZEJ "TAD-AD"<<, a w 2002 roku w tej samej Oficynie otrzymała II nagrodę (pierwszej nie przyznano) w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim >>NASZ CZAS 2001<<.
Wiersze jej znajdują się w wielu współautorskich wydaniach:
· "W Lipińskim Kościele Maryi Tron się wznosi" - Ks. Kazimierz Martyński, Tarnów 1992r,
· "Lipinki - zarys dziejów" - A. Karp, Tarnów 1992r,
· "ORAWA" - Wyd. SECESJA, Kraków 1997r,
· "Między niebem a Węglanami" - Wyd. MIG, Radom 1999r,
· "Niedokończone słowa" - almanach literacki, Oficyna Wydawnicza "TAD-AD", Jastrzębie Zdrój 1999r,
· "Czerwienią krzyczą maki" - antologia poezji współczesnej, Oficyna Wydawnicza MAK, Szczecin 1999r,
· "Schody do nieba" - almanach literacki, Oficyna Wydawnicza "TAD-AD", Jastrzębie Zdrój 2000r,
· "Za drugą stroną tęczy" - almanach literacki, Oficyna Wydawnicza "TAD-AD", Jastrzębie Zdrój 1999r,
· "Ziarnko piasku" - antologia, Wyd. Forum Kobiet Katolickich, seria "Drobiazgi", Warszawa 2001r,
· "Drzewo dobrej nadziei" - antologia poezji przełomu tysiącleci, Oficyna Wydawnicza MAK, Szczecin 2001r,
· "W labiryncie dróg" - almanach poetycki, Oficyna Wydawnicza "TAD-AD", Jastrzębie Zdrój 2001r,
· "Czas do tańca" - almanach poetycki, Oficyna Wydawnicza "TAD-AD", Jastrzębie Zdrój 2001r,
· "Jesienny pegaz" - almanach poetycki, Oficyna Wydawnicza "TAD-AD", Jastrzębie Zdrój 2001r,
· "Brzask dwudziestego pierwszego wieku" - almanach poetycki, Oficyna Wydawnicza "TAD-AD", Jastrzębie Zdrój 2002r,
· "Osiodłać pegaza" - almanach poetycki, Oficyna Wydawnicza "TAD-AD", Jastrzębie Zdrój 2002r,
· "W niepokoju myśli" - almanach poetycki, Oficyna Wydawnicza "TAD-AD", Jastrzębie Zdrój 2002r.

Wydane samodzielnie tomiki wierszy: "Mowa serca" - Wojewódzki Dom Kultury w Krośnie, Krosno 1997r, "U źródła - zbiór wierszy, monologów, pieśni świeckich i religijnych", który ukazał się dzięki staraniom księdza Władysława Pilarczyka z TPO z Krakowa, Wydawnictwo "Colonel", Kraków 1999r, za który 17 października 2000 roku otrzymała list z Watykanu z podziękowaniami i Jubileuszowym Błogosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II.
W czerwcu 2002r wydała trzy kolejne autorskie tomiki: "NA BIEŻNI CZASU", "NA ZEGARZE ŻYCIA", "MAŁE SERDUSZKA" - wiersze dla dzieci - Wyd. Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, Tuchów 2002r.
Od 11 czerwca 2002 roku była członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Zmarła 16 lipca 2012 roku.