Przejdź do stopki

Rolnictwo

Treść

Rolnictwo

Własność prywatna reprezentowana jest głównie przez osoby fizyczne, które są właścicielami gospodarstw rolnych. Gospodarstwa indywidualne charakteryzują się dużym stopniem rozdrobnienia, zaliczają się do małych i bardzo małych.
Powierzchnia ogólna gminy wynosi 6616 ha, w tym:
-gruntów ornych: 2461 ha
-łąk:   528 ha
-lasów:   2121 ha


Liczba gospodarstw rolnych w rozbiciu zamiejscowości.

Miejscowość

1-2 ha

2-5 ha

5-7 ha

7-10 ha

10-15 ha

pow. 15 ha

Razem

Bednarka

35

33

3

4

2

3

80

Kryg

225

92

8

2

0

0

327

Lipinki

271

132

5

0

0

0

408

Pagorzyna

103

28

1

0

0

0

132

Rozdziele

44

45

11

4

2

2

108

Wójtowa

200

81

7

2

0

0

290

Bednarskie

18

14

2

0

0

0

34

Razem:

896

425

37

4

4

5

1379