Przejdź do stopki

Szkoła podstawowa w Pagorzynie

Treść

Szkoła podstawowa w Pagorzynie

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Pagorzynie jest obecnie sześcioklasową szkołą przy której znajduje się oddział przedszkolny.
Razem z oddziałem przedszkolnym do szkoły w roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało około osiemdziesiąt dzieci.
Szkoła posiada dobre warunki bazowe, wszystkie dzieci uczęszczają na jedną zmianę, jednakże placówka dysponuje jedynie zastępczą salą gimnastyczną i boiskiem, wyposażonym w urządzenia do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. Dodatkowo posiada pracownię komputerową i salę regionalną.
W szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna składająca się z dwunastu nauczycieli. Sześciu spośród siedmiu pełnozatrudnionych posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.
Szkoła posiada wizję która przyświeca nauczycielom w ich codziennej pracy, a brzmi ona następująco: „W naszej szkole każdy uczeń jest ważny, w serdecznej atmosferze i przy pomocy atrakcyjnych metod przygotowujemy naszych uczniów do życia i do dalszej nauki.”
Realizując powyższą wizję staramy się aby szkoła była przyjazna dzieciom, by chętnie do niej uczęszczały:

 • informacja zwrotna od uczniów i rodziców oraz wysoka frekwencja potwierdzają, że dzieci chętnie uczęszczają do szkoły, nie występuje też zjawisko wagarowania,
 • wysoko oceniana jest praca szkoły, zarówno w czasie zewnętrznego mierzenia jakości jak i na sprawdzianach zewnętrznych,
 • sprawność szkoły wynosi 100%,
 • wysoko oceniana jest praca wychowawcza szkoły,
 • bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami i środowiskiem.

Niewątpliwie wielkim osiągnięciem szkoły było nadanie jej imienia patronki św. Jadwigi Królowej w dniu 18 czerwca 2004 r. Uroczystość ta odbyła się w setną rocznicę utworzenia szkoły w Pagorzynie.
Przygotowanie uroczystości wymagało wysiłku wielu ludzi. Czynnie w te działania włączył się Wójt Gminy Lipinki mgr inż. Czesław Rakoczy, rada pedagogiczna na czele z dyrektorem szkoły mgr Anną Suseł, oraz proboszcz parafii Pagorzyna mgr Jan Broński. Wielu rodziców na czele z przewodniczącą Rady Rodziców panią Jolantą Dybaś chętnie wspierało działania organizatorów.
Z tej okazji wykonane zostały:

 • sztandar szkoły z wizerunkiem św. Jadwigi Królowej,
 • dwa obrazy z podobizną św. Jadwigi (zarówno projekt sztandaru jak i wizerunki królowej zostały wykonane przez plastyczkę naszej szkoły Magdalenę Krygowską-Bigos).
 • nauczyciele wykonali całą oprawę uroczystości: dekoracje, gazetki, oraz piękny repertuar, który został przedstawiony przez naszych uczniów w kościele parafialnym, w czasie uroczystej Mszy świętej, pod przewodnictwem Ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego, który dokonał poświęcenia sztandaru i wizerunków św. Jadwigi Królowej.

W ceremonii nadania imienia patronki naszej szkole wzięła udział Rada Gminy Lipinki na czele z Panem Wójtem mgr inż. Czesławem Rakoczym. Oprócz władz samorządowych gościliśmy także władze oświatowe na czele z dyrektorem delegatury Kuratorium w Nowym Sączu mgr Ewą Gadomską. W uroczystości wziął udział poseł SLD z Lipinek inż. Jan Knapik oraz Rada Sołecka i przedstawiciele OSP Pagorzyna, jak również przedstawiciele rodziców.
W dniu 18 czerwca 2004 r. szkoła nasza otrzymała zaszczytne imię patronki św. Jadwigi Królowej. Jest to wprawdzie postać z XIV wieku, ale jakże piękna i stale aktualna. Zasłynęła z cech które są ponadczasowe i zawsze w życiu niezbędne, takich jak: dobroć, współczucie, miłosierdzie, troska o drugiego człowieka, o szkolnictwo i wiele innych. Jej osoba jest pod każdym względem godna naśladowania, z nią nasza szkoła może wkraczać w XXI wiek.
Szkoła prowadzi piękną pracę wychowawczą w oparciu i na przykładzie patronki:

 • organizowane są konkursy wiedzy o patronce, wiedzy historycznej,
 • konkursy poświęcone legendom związanym z patronką,
 • konkursy plastyczne,
 • uczniowie wyjeżdżają na wycieczki śladami św. Jadwigi Królowej,
 • dzień 8 czerwca święto patronki stał się świętem szkoły,
 • hymn ku czci świętej został hymnem naszej szkoły.

Bogata i różnorodna jest także tradycja szkolna. Wiele uwagi w pracy dydaktycznej i wychowawczej poświęca się tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, organizowane są Andrzejki, Mikołajki, Choinka Noworoczna. Uczniowie poznają rocznice narodowe takie jak: Odzyskanie Niepodległości czy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Co roku organizowane są spotkania środowiskowe z okazji Dnia Babci i Dnia Mamy. Szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku, oraz dużym poparciem ze strony organu prowadzącego – Gminy Lipinki na czele z Wójtem, który wkłada wiele wysiłku w dofinansowanie szkoły i utrzymanie jej mimo malejącej liczby uczniów.
Budynek szkolny stale jest modernizowany i doposażany. W ostatnich latach Wójt Gminy Lipinki wyposażył szkołę w:

 • dwie nowe łazienki,
 • nowe wykładziny podłogowe,
 • nową bramę wjazdową do szkoły,
 • wykonał prace wokół budynku m.in. położenie kostki brukowej.

W najbliższym czasie planowana jest wymiana okien w budynku naszej szkoły.

Opracowała dyrektor szkoły
mgr Anna Suseł