Przejdź do stopki

OSP Bednarka

Treść

OSP Bednarka

Działalność OSP:

  • udział w pielgrzymkach
  • udział w imprezach okolicznościowych
  • ćwiczenia
  • akcje ratunkowe
  • udzielanie pomocy
  • aktywna działalność młodzieży z MDP

Obecny zarząd OSP (16.06.2005):
prezes – Pyznar Leszek
wiceprezes – Roman Majsterek
sekretarz – Sławomir Majsterek
skarbnik – Andrzej Kłapacz
członek – Piotr Bieniek

OSP w Bednarce została założona w 1929 roku. Założyciele tej organizacji pozostali nieznani. Działali w niej zarówno ówcześni jak i dawni mieszkańcy, którzy w latach powojennych zostali przemieszczeni do byłego Związku Radzieckiego. Aktywną pracą OSP odznaczały się lata 1980-1990. Jednym z celów OSP w Bednarce było wybudowanie remizy. Dokonano tego min. dzięki zmianom w administracji terenowej, jak również staraniom wielu osób tkj. Eugeniusz Królikowski wówczas nowo wybrany sołtys, ŚP. Jan Pyznar ówczesny naczelnik straży, ŚP. Czesław Kosiba długoletni prezes OSP oraz Piotr Chanusa członek zarządu. Szczególne podziękowania otrzymał ŚP. Ryszard Wątroba ówczesny naczelnik gminy Lipinki, gdyż głównie dzięki niemu doszło do realizacji budowy. Dzięki dobrej współpracy ówczesnego Zarządu Rady Gminy, Rady Sołeckiej Urzędu Gminy oraz niestrudzonego sołtysa budowa przebiegała pomyślnie. Prośby organizacji o fundusze na cele budowy zostały przyjęte na wszystkich frontach. Po ukończeniu budowy remizy OSP przez kilkanaście lat marzyła o samochodzie pożarniczym. Marzenie to ziściło się 29.08.1998 roku dzięki panu Wójtowi Czesławowi Rakoczemu. Na terenie Bednarki został przeprowadzony kurs szeregowych. Odbył się on dzięki ofiarności funkcjonariuszy straży pożarnej w Jaśle, którzy przekazali OSP w Bednarce 10 mundurów przeznaczonych do ćwiczeń. Takiego szkolenia na tym terenie nie było przez 30 lat. Kurs ten ukończyło pozytywnie 10 młodych strażaków z OSP Bednarka. Jednostka ta bierze również aktywny udział w akcjach gaśniczych, zwłaszcza w gaszeniu palących się traw, które są plagą w okresie wiosny i jesieni. OSP w Bednarce odznaczała się również częstym i aktywnym udziałem w organizowanych zawodach sportowo-pożarniczych i manewrach.

OSP_Bednarka1.jpg (160.16 Kb)

OSP_Bednarka2.jpg (121.53 Kb)