Przejdź do stopki

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z

Lipinki, 14 listopada 2023 r.   Informacja z przebiegu konsultacji   Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 marca 2023 r.   w sprawie ostatecznego przydziału dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo

 Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 marca 2023r.   w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki w roku 2023. &nb

 Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 14 marca 2023r.   w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej    &n

 Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2023 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu aktywizacji społeczno-zawodowej osób korzystających z

Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 20 lutego 2023 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku   Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z

Zdjęcia