Przejdź do stopki

                                                   

W związku z wyłożeniem do konsultacji społecznych „Projektu planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego, obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Magurska (PLH 180001 ) obszaru specjalnej ochrony ptaków Beskid Niski (PLH 180002 ), obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty

Drodzy Rodzice! Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym ze stworzeniem szerokiego wachlarza profesjonalnej opieki nad Waszymi dziećmi, rozważamy ewentualne utworzenie żłobka na terenie Gminy Lipinki w m. Rozdziele (budynek byłej szkoły podstawowej), dlatego uprzejmie prosimy o w

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 marca 2023 r.   w sprawie ostatecznego przydziału dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo

 Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 marca 2023r.   w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki w roku 2023. &nb

 Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 14 marca 2023r.   w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej    &n

 Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2023 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu aktywizacji społeczno-zawodowej osób korzystających z