Przejdź do stopki

                                                   

 Zarządzenie Nr 188/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 2 grudnia 2022 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki - prowadzenie Klubu Senior+   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustaw

ROA.0002.9.2022                                                                               Lipink

Wobec zbliżającego się okresu zimowego i rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek poddania użytkowanych obiektów budowlanych kontrolom okresowym oceniających ich stan techniczny.

Urząd rozpoczyna szacowanie zapotrzebowania na węgiel wśród mieszkańców Gminy Lipinki W związku z przygotowanym przez Rząd RP projektem ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Lipinki przystępuje do wstępnego oszacowania iloś