Przejdź do stopki

                                                   

W dniu 16.06.2024 r. na stadionie sportowym  w Wójtowej odbyły się zawody sportowo- pożarnicze jednostek OSP z Gminy Lipinki o puchar Wójta Gminy Lipinki . Otwarcia  zawodów dokonał Prezes ZOG  ZOSP RP w Lipinkach dh Piotr Mika wraz z Wójtem Gminy Lipin

W czwartek 13 czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Walentego Kotarby w Wójtowej odbył się szkolny piknik z okazji Dnia  Rodziny. Imprezę rozpoczął dyrektor szkoły pan Arkadiusz Szura, witając serdecznie zaproszonych gości, w tym wójta Gminy Lipinki Pana Bogdan

W środę 5 czerwca 2024r. przy pięknej pogodzie w Parku Dworskim w Lipinkach została zorganizowana impreza z okazji Dnia Dziecka. Oficjalnego otwarcia  dokonał Wójt Gminy Lipinki Pan  Bogdan Czeluśniak życząc dzieciom samych radosnych i beztroskich chwil, dużo  uśmiech

Parafia greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Rozdzielu zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą „Konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasu Cerkwi Greckokatolickiej pw. "Narodzenia NMP" w Rozdzielu".   Przedmiotem zamówienia jest realizacja z

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipinki zarządzonych na dzień 30 czerwca 2024r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat m

Na terenie gminy Lipinki nastąpi czasowe wyłączenie oświetlenia ulicznego do dnia 31.08.2024r. Decyzja ta spowodowana jest wprowadzeniem rozwiązań oszczędnościowych, co skutkowało będzie obniżeniem rachunków za energię elektryczną, gdyż środki finansowe przeznaczone na ten cel

W  dniu 29 listopada 2023r. Gmina Lipinki złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „ Remont cmentarza wojennego nr.103 w Pagorzynie -etap II”., realizowanego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju, który został pozytywnie rozpatrzony przez Ministra

  Urząd Gminy Lipinki zwraca się do mieszkańców z apelem: o segregowanie odpadów komunalnych oraz naklejanie etykiet na worki z odpadami.  Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone p