Przejdź do stopki

                                                   

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Modernizacja dachu oraz czyszczenie elewacji na budynku Kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krygu” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr promesy Edycja2RPOZ/2023/

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do

Uprzejmie informujemy, że 30-04-2024 r. (wtorek) W godzinach wieczornych zostaną przywrócone dostawy wody w miejscowości Lipinki. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (13) 44-77-021 (w. 39) Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej przepraszamy.

  Uprzejmie informujemy, że 29-04-2024r. (Poniedziałek)   w wyniku awarii na stacji uzdatniania wody  w miejscowości Lipinki wystąpią przerwy w dostawie wody. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (13) 44-77-021 (w. 39) Za wszelkie utrudnienia w

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w wyborach Organów Jednostek Samorządu Terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończ

Informujemy, że Komisariat Policji w Bieczu realizując ustawowe zadania Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lipinki prowadzi działania priorytetowe celem wyeliminowania lub ograniczenia negatywnych zachowań występujących na terenie Gminy Lipinki.

Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przydziału dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku   Na podstawie art.15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal

Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Lipinki z 8 lutego 2024r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publiczneg

Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 7 lutego 2024r.   w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2024 r.