Przejdź do stopki

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 1

Treść

Gmina Lipinki złożyła wniosek grantowy o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla szkół umożliwiającego zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Wniosek ten został pozytywie oceniony przez Komisję Przyznającą Granty, a tym samym Gmina Lipinki została zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania w wysokości 74 980,80 zł na zakup 16 sztuk nowych komputerów (laptopów)  z oprogramowaniem dla czterech szkół podstawowych.
 
Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 

 

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Pliki

promesa_MTA_grant1_poz64.pdf 3547.48 KB