Przejdź do stopki

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – gminy górskie

Treść

W ramach naboru na wsparcie przeznaczone dla gmin górskich finansowanego z Funduszy COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Lipinki otrzymała dotację w wysokości 1 555 621,00 zł.

Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na sfinansowanie zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Wójtowej”. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wójtowej w zakresie zwiększenia przepustowości i unowocześnienia procesu oczyszczania ścieków. Szacowany koszt inwestycji 1 913 414,00 zł.