Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga
Gmina Lipinki otrzymała wstępne promesy dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 10 545 000,00 zł. Pomoc finansowa z budżetu państwa zostanie przeznaczona na „Modernizację/remont sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki” oraz „Budowę sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Lipinki oraz modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtowa”.
W ramach zadania „Modernizacja/remont sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki” zostanie wykonana modernizacja 35 odcinków dróg o łącznej długości ok. 9,4 km. Szacowana wartość inwestycji wynosi 4 100 000,00 zł , dofinansowanie 3 895 000,00zł.
W ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Lipinki oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtowa” zostanie wykonana sieć wodociągowa o długości około 12 km na terenie Gminy Lipinki, budowa hydroforni lokalnej z infrastrukturą oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Wójtowej w tym: modernizacja istniejącego budynku, budowa zaplecza sanitarno-socjalnego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Szacowana wartość inwestycji wynosi 7 000 000,00 zł, dofinansowanie 6 650 000,00 zł

 

Rządowy Fundusz Polski Ład to program bezzwrotnego dofinansowania realizowanych inwestycji. Dzięki pozyskanym środkom możliwa będzie realizacja ważnych dla Gminy Lipinki zadań z zakresu modernizacji infrastruktury drogowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej .