Przejdź do stopki

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant nr 1

Treść

 Gmina Lipinki złożyła wniosek grantowy o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla szkół umożliwiającego zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Wniosek ten został pozytywie oceniony przez Komisję Przyznającą Granty, a tym samym Gmina została zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania. 26 stycznia 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie i otrzymano środki w wysokości 74 907,00 zł na zakup 24 sztuk nowych komputerów (laptopów)  z oprogramowaniem dla czterech szkół podstawowych.

 
Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
 
Zdjęcie laptopów

Zdjęcia