Przejdź do stopki

NFOŚiGW

Treść

Rewaloryzacja zespołu dworsko – parkowego w Lipinkach
 
W ramach przedsięwzięcia w latach 2013 – 2014 oczyszczono 2 stawy, wykonano remont urządzeń technicznych, usunięto 184 drzewa, poddano zabiegom pielęgnacyjnym 289 drzew, przesadzono 16 drzew oraz nasadzono 184 drzewa i 3355 krzewów Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w kwocie 416.382,79 zł ze środków NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy nr 76/2013/Wn-06/OP-WK/D z dnia 1.03.2013 r.
 
Wartość przedsięwzięcia:              470 667,72 zł
Dotacja z NFOŚiGW:                       416 382,79 zł
 
 
Rewaloryzacja zespołu dworsko – parkowego w Lipinkach – etap II
 
W dniu 11.12.2014 r. w Warszawie podpisana została kolejna umowa o dofinansowanie  w formie dotacji zakupu sprzętu ogrodniczego do prac pielęgnacyjnych i porządkowych w zabytkowym parku w Lipinkach oraz nasadzenia roślin wodnych w dwóch stawach.
W ramach przedsięwzięcia zakupiony zostanie następujący sprzęt ogrodniczy: ciągnik o mocy od 30 do 40 KM, kosiarka bijakowa do ciągnika, kosiarka samojezdna z przednim urządzeniem tnącym, zbieracz trawy do kosiarki samojezdnej, przyczepka o poj. 2,5 m3 do ciągnika, rębak (rozdrabniacz) do gałęzi do ciągnika, wykaszarka spalinowa, podkrzesywarka spalinowa z wysięgnikiem teleskopowym, piła spalinowa, nożyce do żywopłotu spalinowe, nożyce do żywopłotu spalinowe z wysięgnikiem, dmuchawa spalinowa do liści, tasak karczownik, sekator nożycowy, sekator linkowy z trzonkiem teleskopowym.
W dwóch stawach parkowych nasadzone zostaną rośliny wodne i do strefy przybrzeżnej w ilości 8.900 szt.
Wartość przedsięwzięcia:              395 781 zł
Dotacja z NFOŚiGW:                       356 203 zł
 
Umowa z dostawcą wyłonionym w przetargu na dostawę sprzętu ogrodniczego podpisana została 27 kwietnia 2015 r.  Sprzęt o łącznej wartości 183.000 zł zostanie dostarczony przez  Firmę Handlowo Usługową Tomasz Bętkowski z Raciechowic do 30 kwietnia br.
 
Sprzęt ogrodniczy do prac pielęgnacyjnych i porządkowych w zabytkowym parku w Lipinkach został dostarczony w dniu 30.04.2015 r.
 
 W ramach przedsięwzięcia na przełomie lipca i sierpnia w dwóch stawach parkowych nasadzono 8.900 roślin wodnych m.in. lilie wodne, miętę wodną, kaczeniec błotny, babiniec, rozpław sercowaty, przestęka pospolita, strzałka szerokolistna, pałka mała, kosaciec żółty, ponikło igłowate, i inne. Wysadzone rośliny mają na celu utrzymanie jakości wody oraz jej napowietrzanie, a także znaczenie ozdobne. Koszt zadania wyniósł 138.456 zł, z czego 124.610,40 zł pochodziło ze środków NFOŚiGW.
 
W październiku br. w ramach przedsięwzięcia wykony zostanie jeszcze remont rowu osadowo –przepływowego obejmujący umocnienie skarp i dna rowu kamieniem, faszynowanie skarp, obsianie skarp trawą i nasadzenie krzewów przy rowie i mnichach w ilości 68 szt. Wartość umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą opiewa na 70.001,10 zł.