Przejdź do stopki

                                                   

Modernizacja sieci dróg w ramach programu Polski Ład

Treść

GMINA LIPINKI w 2024 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 95 % wartości zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację Modernizacji/remontu sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki wraz z nadzorem inwestorskim oraz budowa drogi wewnętrznej - etap II. Wstępna promesa opiewa na kwotę: 4.997.000 zł

W dniu 26 czerwca 2024r. została podpisana umowa z firmą KROCZ-BUD KROCZ I BUDUJ ul. Słowacka 26 38-300 Gorlice na wykonanie robót budowlanych. Inspektorem nadzoru został Pan Andrzej Olszowski.

Wartość zadania po przetargu wynosi:

- roboty budowlane : 4 122 127,11 zł

- nadzór inwestorski: 36 777,00 zł

Termin realizacji zadania – 6 miesięcy.

Modernizacja/remont planowane są na 44 odcinkach dróg o łącznej długości ponad 10 km. Budowa drogi planowana jest na odcinku około 100 m.

Modernizacja/remont sieci dróg obejmuje:

- w miejscowości Wójtowa 7 odcinków

- w miejscowości Lipinki 13 odcinków

- w miejscowości Kryg 12 odcinków

- w miejscowości Pagorzyna 4 odcinki

- w miejscowości Bednarka 5 odcinków

- w miejscowości Rozdziele 3 odcinki

oraz budowa drogi wewnętrznej w m. Wójtowa etap II.

Zakres robót obejmuje m. in.: stabilizację podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej i z kruszyw łamanych, renowację i odmulenie rowów i przepustów, odtworzenie poboczy, oznakowanie dróg, a także w m. Wójtowa budowę drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej.

Zdjęcia