Przejdź do stopki

                                                   

Zapytanie ofertowe

Treść

Parafia greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Rozdzielu zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą „Konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasu Cerkwi Greckokatolickiej pw. "Narodzenia NMP" w Rozdzielu".

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą ,,Konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasu Cerkwi Greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Rozdzielu” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr promesy RPOZ/2022/10605/PolskiLad.

Celem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich przy ikonostasie pozwalających na zatrzymanie procesów niszczących strukturę drewna i przywrócenie blasku prawidłowej percepcji obiektu, działania konserwatorskie przywrócą prawidłowy stan techniczny i estetyczny ikonostasu, zbliżony do pierwotnego. Poprawi się również w widoczny sposób estetyka wnętrza cerkwi.