Przejdź do stopki

                                                   

Przedłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie magazynów energii

Treść

Wójt Gminy Lipinki wraz ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej informują, że właściciele budynków jednorodzinnych, posiadających instalacje fotowoltaiczną mogą w dalszym ciągu zgłaszać się do projektu dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii. Z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza.

 

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o wypełnienie ankiety i złożenie w Urzędzie Gminy Lipinki, Lipinki 53, 38-305 Lipinki , pokój 14, bądź elektronicznie na e-mail: urzad@gminalipinki.pl. w terminie od 27.05.2024r. do 07.06.2024r.

 

Więcej informacji o warunkach na stronie:

 

https://fundusze.malopolska.pl/nabory/7910-dzialanie-27-wsparcie-rozwoju-oze-dotacja-typ-projektu

 

Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków europejskich.