Przejdź do stopki

                                                   

Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A. Magazyny energii w ramach Programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI na lata 2021 – 2027

Treść

Gmina Lipinki wraz ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE produkujących prąd na potrzeby własne mieszkańców gminy. Do projektu mogą się zgłosić właściciele budynków jednorodzinnych posiadających instalację fotowoltaiczną (z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza).

Niniejsza ankieta ma na celu określenie zainteresowania uczestnictwem mieszkańców w projekcie dotyczącym budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii.

 

Termin składania ankiet: od 22.04.2024 r. do 30.04.2024 r. w Urzędzie Gminy Lipinki, Lipinki 53, 38-305 Lipinki , pokój 14, bądź elektronicznie na e-mail: urzad@gminalipinki.pl.

 

Więcej informacji o warunkach naboru na stronie:

https://fundusze.malopolska.pl/nabory/7910-dzialanie-27-wsparcie-rozwoju-oze-dotacja-typ-projektu