Przejdź do stopki

                                                   

Intensywne opady deszczu/2

Treść

 Powiatowe

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

                             w Gorlicach

 

Gorlice, dnia 26.10.2023 r.

PS.5520.1.240.2023

                                                                                  

 

 

 

wg rozdzielnika

 

 

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 286

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: gorlicki(126), nowosądecki(128), Nowy Sącz(109)

Ważność

 od godz. 09:00 dnia 27.10.2023 do godz. 02:00 dnia 28.10.2023

Prawdopodobieństwo

85%

Przebieg

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 60 mm.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 małopolskie (3 powiaty) od 09:00/27.10 do  02:00/28.10.2023 60mm. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki i Nowy Sącz.

RSO

Woj. małopolskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu.

Uwagi

Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 47 831 43 11

fax. 47 831 43 19

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl

 

 

 

 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

                          /-/ Daniel Korzeń

 

Otrzymują:

Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego

Powiatowy Zarząd Drogowy

a/a.