Przejdź do stopki

                                                   

Remont konserwatorski cmentarza wojennego nr. 103 w Pagorzynie

Treść

Wójt Gminy Lipinki informuje, iż niebawem rozpoczną się prace związane z remontem cmentarza wojennego nr. 103 w Pagorzynie. Dofinansowanie w kwocie 62.350,00 zł na to przedsięwzięcie gmina otrzymała z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach działania „Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi”.  Dzięki dofinansowaniu wykonana zostanie konserwacja drewnianego ogrodzenia cmentarza jako I etap realizacji prac objętych programem konserwatorskim.