Przejdź do stopki

                                                   

Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodowego na terenie Gminy Lipinki

Treść

 Lipinki dnia 04. 10. 2022 r.

 
KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW
 
Wójt Gminy Lipinki informuje, że na wypadek zdarzenia radiacyjnego, na terenie Gminy Lipinki ustalono następujące punktów dystrybucji jodku potasu:
 
1.     NZOZ w Lipinkach - Ośrodek Zdrowia w Krygu, 38-304 Kryg 446 dla mieszkańców sołectw: Kryg, Rozdziele, Bednarka.
2.      NZOZ w Lipinkach – Ośrodek Zdrowia w Lipinkach, 38-305 Lipinki 52 dla mieszkańców sołectw: Lipinki, Bednarskie.
3.     Ochotnicza Straż Pożarna w Pagorzynie, 38- 305 Lipinki,  Pagorzyna dla sołectwa Pagorzyna.
4.     Ochotnicza Straż Pożarna w Wójtowej, 38-305 Lipinki, Wójtowa dla sołectwa  Wójtowa.
 
 
 Wójt Gminy Lipinki
/-/ Czesław Rakoczy
 

Pliki