Przejdź do stopki

                                                   

Informujemy, że Gmina Lipinki przygotowuje Analizę problemu ubóstwa energetycznego

Treść

Celem wykonania analizy problemu ubóstwa energetycznego jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz oszacowanie niezbędnych środków na walkę z tym zjawiskiem.
Wykonanie analizy pozwala zdobyć ważne i precyzyjne dane niezbędne do skutecznej walki z ubóstwem energetycznym, a co za tym idzie do polepszenia jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska.
Konieczność wykonania przez Gminę Lipinki analizy ubóstwa energetycznego wynika z obowiązującego programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
Ubóstwo energetyczne – ubóstwo względne, w którym gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na energię lub usługi energetyczne, w celu zapewnienia sobie podstawowych, codziennych potrzeb (ogrzewanie, gotowanie, oświetlenie, itp.). Głównymi czynnikami wpływającymi na ubóstwo energetyczne są: przyczyny techniczne (niski poziom efektywności energetycznej budynków, wadliwe działanie instalacji grzewczych), przyczyny ekonomiczne (bezrobocie, niskie dochody gospodarstw domowych, rosnące ceny energii), przyczyny związane z nieefektywnym korzystaniem z urządzeń grzewczych i elektrycznych. Gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego często nie stać na termomodernizację domów oraz na wysokosprawne urządzenia grzewcze i energetyczne.
Osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety oraz dostarczenie jej do Urzędu Gminy Lipinki.
Analiza ubóstwa energetycznego umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację.
Ankietę można pobrać poniżej lub bezpośrednio w urzędzie gminy.
 

Pliki

Ankieta.odt 20.31 KB