PSZOK

 

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

 

Mieszkańcy Gminy Lipinki mają możliwość korzystania z  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  zlokalizowanego w Gorlicach przy ulicy Przemysłowej 7.

PSZOK otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.

 

              Odpady przyjmowane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipinki:

 

- przeterminowane leki i chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- zużyte opony

- odpady zielone

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne