Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2015-2022

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Lipinki do udziału w spotkaniu dotyczącym przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2015 – 2022, które odbędzie się w dniu 6 października 2015 r. o godz. 1200 w Budynku Wiejskim w Lipinkach.

Plann Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipinki

Szanowni Mieszkańcy Gmina Lipinki przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Pierwszym etapem opracowania Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie gminy Lipinki. W związku z tym, przygotowana została ankieta, która pozwoli na zebranie potrzebnych danych. Końcowym etapem prac będzie opracowanie Plan gospodarki nisk

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

    INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW   Wójt Gminy Lipinki informuje, że w dniach 13-15 października  br. w godz. 6.00 - 19.00 (termin zapasowy 16 października br.) zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie pk. RENEGADE/SAREX-15/II. W ramach ćwiczenia odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderz