Aktualności

UWAGA – ZAWYJĄ SYRENY

UWAGA – ZAWYJĄ SYRENY

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe (odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

Informacja o odnawialnych źródłach energii

INFORMACJA  OZE   Gmina Lipinki informuje, iż zgodnie  z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania w ramach konkursu działanie  4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalneg

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument, który wstępnie i ogólnie określa zasady polityki przestrzennej na terenie danej gminy. Choć nie ma charakteru aktu prawnego, stanowi podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego studium może stanowić doskonałą wskazówkę dla każdego, kto planuje inwestycję na danym terenie.

Ostrzeżenie: Upał/2

Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak”

Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak”

19 lipca br. na terenie remizy OSP Wójtowa odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego jednostce OSP Wójtowa. Sprzęt  będzie służył strażakom podczas działań bojowych.   Doposażenie sfinansowane zostało w kwocie 4000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacji ich