Aktualności

XXIV Sesja Rady Gminy Lipinki

Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów

Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów

W związku z intensywnymi opadami śniegu, które powodują zaleganie pokrywy śnieżnej na dachach, Wójt Gminy Lipinki przypomina o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania wiszących sopli. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości, gdyż śnieg zalegający na powierzchni dachów może stanowić zagrożenie zar

Komunikat dla mieszkańców

Wójt Gminy Lipinki informuje, że zgłaszanie zapotrzebowania na transport osób, które nie mogą dotrzeć do punktu szczepień, celem zaszczepienia się przeciwko Covid -19 , należy dokonywać dzwoniąc pod numery telefonów: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. 13 44 77 892 ,kom. 797 118 751 Punkt szczepień dla pacjentów znajduje się w Ośrodku Zdrowia w Krygu.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2021 rok

    HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW   Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki przeprowadzona będzie w 2021 roku  wg  harmonogramu:          Miesiąc Odpady

Komunikat

  Zawiesza się do odwołania przyjęcia stron przez Wójta Gminy Lipinki oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lipinki w ramach pełnionych dyżurów Kontakt telefoniczny: Wójt Gminy Lipinki - 609 298 756 Przewodniczący Rady Gminy Lipinki - 607 981 252

Komunikat dla mieszkańców

   Lipinki. 12.03. 2020   Komunikat dla mieszkańców W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa apelujemy do mieszkańców Gminy Lipinki  o załatwianie spraw urzędowych, w miarę możliwości, drogą elektroniczną, bądź telefonicznie - w celu ograniczenia kontaktu z osobami potencjalnie  zarażonymi wirusem SARS-CoV-2. Zalecamy dokony

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych /2

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego                              w Gorlicach   Gorlice, dnia 25.02.2021 r.

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

 ROA.0002.1.2021 Lipinki, dnia 19.02.2021r. Zawiadomienie Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 24 luty 2021 r. o godz. 11.00, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach. Proponowany porządek obrad : Otwar