Aktualności

Zaproszenie na spotkania związane z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017 -2022

Szanowni Państwo,   w związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017 -2022 zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach, które odbędą się w dniach 5-7.12.2016 r. na obszarach wstępnie wyznaczonych jako zdegradowane: ·         sołectwo Bednarskie – spotkanie w dniu 5.12.2016 r. o godz. 15

Ankieta dla mieszkańców diagnozująca obszary przeznaczone do rewitalizacji

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana do diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017 -2022.  Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach Gminy. Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenno-funkcjonalną,

Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej

Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej

17 listopada 2016 r. w  Lipinkach , odbył się  VI Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Wójt Gminy Lipinki oraz Gminne Centrum Kultury w Lipinkach. W konkursie startowało około 60  uczestników ze szkół podstawowych oraz gimnazjum. Dzieci i młodzież wykonywały utwory solowo oraz w zespołach, często w akompaniamencie instru

Silny wiatr

Intensywne opady śniegu

LGD zaprasza do składania fiszek projektowych!

LGD zaprasza do składania fiszek projektowych!

W związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” poszukuje ciekawych pomysłów na realizację projektów grantowych w obszarze: kultury, turystyki oraz integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców. Projekty te mają przyczyniać się do realizacji celów LSR tj.: poprawy atrakcyjności turystycznej ob

Informacja o projekcie dot. zakupu montażu instalacji OZE

                                                                                                                 &n

LIPINKI - SPORTOWA GMINA 2016

LIPINKI - SPORTOWA GMINA 2016

W dniu 15 listopada 2016 r. w Pałacu Zamoyskich w Warszawie podczas uroczystej Gali, Klub Sportowa Polska wyróżnił GMINĘ LIPINKI jako podmiot działający na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych". Zarząd Klubu po dokonaniu weryfikacji danych w przesłanej wcześniej ankiecie oraz informacj

Konkurs "FLORIANY"