Aktualności

Ankieta - budowa ścieżek rowerowych

Ankieta dla mieszkańców diagnozująca obszary przeznaczone do rewitalizacji

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana do diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017 -2022.  Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach Gminy. Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenno-funkcjonalną,

Uroczystość 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego

Uroczystość 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego "Złote Gody"

W dniu 31 stycznia 2017 r.  odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", Jubilatom, którzy zawarli małżeństwo w 1965  i 1966 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda   przyznał medale następującym Jubilatom:   1.    1.      Maria i Edward Bochenek         &

Gminny przegląd kolęd i pastorałek

Gminny przegląd kolęd i pastorałek

         W dniu 26 stycznia 2017r.  Gminne Centrum Kultury w Lipinkach zorganizowało po raz 13 Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek pod patronatem Wójta Gminy Lipinki. Celem przeglądu jest wyszukiwanie i promocja młodych talentów, przybliżenie tradycji związanej z Bożym Narodzeniem, szerzenie znajomości kolęd i pastorałek oraz zachęcanie do

Konferencja

Konferencja "Poprawa bezpieczeństwa i warunków dostawy energii dla Gminy Lipinki"

            W dniu 25 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Lipinkach miała miejsce mini konferencja  zorganizowana z inicjatywny Wójta Gminy – Czesława Rakoczego  z przedstawicielami PGE Dystrybucja Rzeszów. Głównym tematem  spotkania było uzgodnienie dalszej współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa  i warunków dostawy energii dla