Aktualności

Gmina Lipinki otrzymała pomoc finansową w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak”,

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości  Współfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach programu „Bezpieczny Strażak” Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego Gmina Lipinki otrzymała pomoc finansowąze środków Wojewódzki

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy   Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze

Komunikat

  Zawiesza się do odwołania przyjęcia stron przez Wójta Gminy Lipinki oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lipinki w ramach pełnionych dyżurów Kontakt telefoniczny: Wójt Gminy Lipinki - 609 298 756 Przewodniczący Rady Gminy Lipinki - 607 981 252

Komunikat dla mieszkańców

   Lipinki. 12.03. 2020   Komunikat dla mieszkańców W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa apelujemy do mieszkańców Gminy Lipinki  o załatwianie spraw urzędowych, w miarę możliwości, drogą elektroniczną, bądź telefonicznie - w celu ograniczenia kontaktu z osobami potencjalnie  zarażonymi wirusem SARS-CoV-2. Zalecamy dokony

Informacja z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Informacja z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na 2021 rok” Konsultacje ww. projektu programu zostały przeprowadzone na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24

Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 17 listopada 2020 rokuw sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku

 w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku Na podstawie art. 30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2019 r., poz. 2365), zarządza się co następuje: § 1

Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w latach 2020 – 2023, zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz ...

Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w latach 2020 – 2023, zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji projektu

Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Lipinki w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku

 Zarządzenie Nr   136/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art.14 ust. 1

Ostrzeżenie meteorologiczne: Gęsta mgła/1

   Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego                              w Gorlicach   Gorlice, dnia 09.11

Pomoc finansowa dla przedsiębiorstw w związku z zamknięciem cmentarzy

W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc  finansową Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty. Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Rest