Aktualności

Ankieta dla mieszkańców diagnozująca obszary przeznaczone do rewitalizacji

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana do diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017 -2022.  Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach Gminy. Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenno-funkcjonalną,

Zagubiony pies

 W lecznicy dla zwierząt w Gorlicach znajduje się zagubiony pies. Jest to  samiec, krzyżówka w typie pudla, maść czarna, wiek około 6 lat wyłapany w Krygu. Wszelkie informacje na temat psa  udzielane są w Lecznicy Zwierząt przy ul. Kościuszki 44A w Gorlicach lub pod numerem tel. 18 352 76 93 w godzinach od 8.00 do 18.00 lub w Urzędzie Gminy Lipinki tel. 013 44 77 0

Spotkanie opłatkowe w Bednarskim

      W dniu 14 stycznia 2017 r. w budynku Wiejskim w Bednarskim z inicjatywy Wójta Gminy oraz sołtysa wsi Bednarskie odbyło  się spotkanie opłatkowe, które zgromadziło prawie 50 osób.  Uczestniczyli w nim między innymi włodarz tutejszej gminy mgr inż. Czesław Rakoczy wraz z małżonką, seniorzy z Bednarskiego, członkowie Klubu Samopomocy „Radosny Uśmi

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie - silny mróz

Ostrzeżenie - silny mróz