Aktualności

INFORMACJA

 Wójt Gminy Lipinki informuje, że w dniu 25 maja 2015r. (poniedziałek) z powodu wyjazdu służbowego nie będzie przyjmował stron. Godziny przyjęć przełożone na wtorek 26 maja 2015r. od 9.00 - 12.00

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

 WYBORY DO IZB ROLNICZYCH   Urząd Gminy Lipinki  informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1079) – Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraj

Ogłoszenie - nabór do projektu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii

Wójt Gminy Lipinki informuje mieszkańców o możliwości pozyskania przez gminę dotacji na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej przeznaczonej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów