Sołectwa

Sołtysi Gminy Lipinki

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

 Nr tel.


1.

 Eugeniusz Królikowski

Bednarka

 13 - 44 - 77 - 085

2.

 Jerzy Piróg

Bednarskie

 13 - 44 - 77 - 542

3.

 Katarzyna Przybyłowicz

Kryg

 505 - 961 - 119

4.

 Czesława Jurusik

Lipinki

 13 - 44 - 77 - 364

5.

 Jan Skałba

Pagorzyna

 13 - 44 - 77 - 362

6.

 Monika Tylawska

Rozdziele

 13 - 44 - 77 - 156

7.

 Józef Cionek

Wójtowa

 13 - 44 - 77 - 402