Mamy pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie !!!

 W dniu 04.10.2018 r. Gmina Lipinki otrzymała zaproszenie od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa na podpisanie umowy dla projektu pn. ”Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum wsi Lipinki w obrębie szkoły i obiektów sportowych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
            Projekt obejmuje zagospodarowanie przestrzeni komunikacyjnej  w obrębie szkoły Podstawowej w Lipinkach tj. głównie wykonanie parkingu oraz
-  wewnętrznych dróg dojazdowych
-  chodników
- stanowisko postojowe „kiss & ride” przy drodze powiatowej
- drogę do urządzeń sportowych z kostki brukowej o dł. 75 m.
- nowe ogrodzenie
- pochylnię przy budynku  
- oświetlenie hybrydowe przestrzeni
- przebudowę instalacji sanitarnych i gazowych
 
Zrealizowanie tej inwestycji znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, a  szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły.
 
Całkowita wartość projektu opiewa za kwotę 595.465,76 zł. w tym dofinansowanie 363.599 co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych projektu.
 
 Realizacja inwestycji przewidziana została na rok 2019.