Środki finansowe pozyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości na sprzęt dla OSP w kwocie 45.000 złotych

  27 grudnia 2017 roku, w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójtowej  odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratownictwa medycznego, którego zakup współfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości.  Gospodarzem uroczystości był Czesław Rakoczy - Wójt Gminy Lipinki. W uroczystości udział wzięli Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Gorlicach jednocześnie członek Zarządu Wojewódzkiego OSP w Krakowie Krzysztof Kosiba, Przew. Rady Gminy Lipinki Bogdan Czeluśniak, sołtys wsi Wójtowa Józef Cionek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP Piotr Mika oraz Komendant Gminny OSP w Lipinkach Waldemar Kordyl, a także  zaproszeni goście, delegacje jednostek OSP z Gminy Lipinki.

            Po powitaniu wszystkich zebranych przez organizatora spotkania  odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wójt Gminy Lipinki  podpisał i wręczył na ręce prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych, umowy przekazania sprzętu. Wszystkie jednostki OSP otrzymały zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 z pełnym wyposażeniem w torbie, z kompletem szyn Kramera, zestawem TRIAGE,  hydrożelami, kamizelkami ratowniczymi oraz deską pediatryczną i ortopedyczną.
            Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań Komendantowi PSP w Gorlicach bryg. Krzysztofowi Gładyszowi oraz Prezesowi Zarządu Powiatowego OSP RP w Gorlicach, za bardzo dobrą współpracę oraz wspólne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lipinki oraz mieszkańców gmin przynależnych do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
 
Zakup współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Kwota dofinansowania przyznana Gminie Biecz wyniosła 45.000,00 zł. Wkład własny Gminy Lipinki to kwota jedynie 1.500 zł. W/w sprzęt umożliwi szybkie i sprawne działanie ratowników na terenie objętym działaniem przestępczym lub przemocą.
 
Wójt Gminy Lipinki składa serdeczne podziękowania Panu Zbigniewowi Ziobrze Ministrowi Sprawiedliwości za przyznanie pomocy finansowej  Gminie Lipinki, a tym samym możliwość  zakupu nowoczesnego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzi.