Aktualności

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument, który wstępnie i ogólnie określa zasady polityki przestrzennej na terenie danej gminy. Choć nie ma charakteru aktu prawnego, stanowi podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego studium może stanowić doskonałą wskazówkę dla każdego, kto planuje inwestycję na danym terenie.

Konkurs Wielkanocny

Ważna zmiana w świadczeniach

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Wiosenne zagrożenie pożarowe

strony 1 2 3 4 5 6 7

Linki