Aktualności

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument, który wstępnie i ogólnie określa zasady polityki przestrzennej na terenie danej gminy. Choć nie ma charakteru aktu prawnego, stanowi podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego studium może stanowić doskonałą wskazówkę dla każdego, kto planuje inwestycję na danym terenie.

Konkurs Wielkanocny

          Wielkanocny a zarazem wiosenny klimat zapanował w Domu Wiejskim w  Lipinkach, po raz kolejny w dniu 22 marca 2018 r. odbył się Gminny Konkurs Pisanek Wielkanocnych.       Organizatorem konkursu było Gminne Centrum Kultury w Lipinkach . Kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów ludo

Bezpański pies poszukuje właściciela

 POTWIERDZENIE INTERWENCJI WETERYNARYJNEJ Zlecający Urząd Gminy Lipinki Anita Czapka Data 4.04.2018 Miejsce interwencji

Ważna zmiana w świadczeniach

 Informujemy, że od 3 kwietnia 2018r, uruchomiona jest specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73. Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla Mieszkańców całej Małopolski, bez względu na to, czy sprawa prowadzo

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne