Aktualności

XVIII Samorządowa Pielgrzymka

XVIII Samorządowa Pielgrzymka

  Gminne Centrum Kultury w Lipinkach informuje, że wyjazd XVIII Samorządowej Pielgrzymki mieszkańców Gminy Lipinki do Krakowa - Łagiewnik w dniu 2 października 2016 r. jest o godz. 8.30   1.    w Lipinkach z parkingu koło kościoła Parafialnego 2.    w Krygu spod Remizy OSP 3.    w Pagorzynie koło Kościoła Parafialnego 4. 

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarcze do 24.000 złotych

Wsparcie dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych lub uczących się na terenie powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego lub miasta Nowego Sącza. Zapraszamy jeśli   JESTEŚ OSOBĄ: - powyżej 50 roku życia lub - długotrwale bezrobotną lub - niepełnosprawną lub - z wykształceniem średnim lub niższym lub - kobietą. &nbs

Bezpański pies w okolicy miejscowości Wójtowa

Gmina Lipinki informuje, że w miejscowości Wójtowa ( przy granicy z miejscowością Głęboka) przebywa bezpański pies.   Właściciela lub osoby mogące wskazać właściciela prosimy o kontakt z tut. Urzędem pod nr. tel. 13 44 77 021 wew. 48    

Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV

Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV

Województwo Małopolskie oraz Powiat Gorlicki przystąpił do wspólnej realizacji Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Program zakłada objęcie szczepieniami  profilaktycznymi dziewczęta w wieku 13 lat (rocznik urodzenia 2003) m. in. z terenu Gminy LIPINKI  do skorzystania z NIEODPŁATNYCH szczepień przeciwko HPV w ramach Programu Zdrowot

„Sprzątanie świata – Polska”

„Sprzątanie świata – Polska”

 „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie orga

Komunikat dot. zmian w CEiDG

Komunikat dot. zmian w CEiDG

 Z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 584). W pierwszej kolejności znowelizowana ustawa wprowadza możliwość rezygnacji z wpisu w CEIDG tym osobom, które, mimo że dokonały wpisu, nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarcz

Informacja Ministra Środowiska

Dofinansowanie na remont i modernizację dróg

 Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1205/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r. przyznał Gminie Lipinki ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych , dotację  w wysokości  30.000,00 zł. na remont i modernizację dróg dojazdowych  do gruntów rolnych na terenie Gminy Lipinki.   W ramach zadania w dniu 19.09.2016 r.

Konsultacje Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego

 Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak zaprasza do udziału we wstępnym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną proponowane działania w Programie, zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń w regionie.   Spotkanie odbędzie się 20 września 201