Aktualności

Zarządzenie Nr 130/2017 Wójta Gminy Lipinki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na w Gminie Lipinki 2018 rok

 Zarządzenie Nr 130/2017 Wójta Gminy Lipinki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na w Gminie Lipinki 2018 rok Wzór oferty

Nowe środki pozyskane na sprzęt dla strażaków

Nowe środki pozyskane na sprzęt dla strażaków

             W dniu 1.12.2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie została podpisana umowa na wsparcie dla gminnych  jednostek OSP ze środków Ministerstwa  Sprawiedliwości.             Jednym z priorytetów dla Ministerstwa Sprawiedliwości jest realizowany w ramach Funduszu program zakupu

Intensywne opady śniegu/2

ABC segregacji odpadów

ABC segregacji odpadów

         Gmina Lipinki  informuje, że od dnia 01 lipca 2017 r. weszły w życie nowe ujednolicone dla całego kraju, zasady segregacji odpadów komunalnych, które zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W związku z tym, już początkiem

Gminne Centrum Kultury w Lipinkach organizuje fitness

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia odbędą sięw dniu 30 listopada 2017r. (czwartek) o godz.18.00 w Sali Domu Wiejskiego w Lipinkach. Zajęcia poprowadzi instruktor fitness. Osoby zainteresowane proszone są o przyniesienie stroju i obuwia sportowego.    Więcej informacji pod numerem tel. 134477052 lub 512216596 

Wyróżnienie dla Gminy Lipinki - SPORTOWA GMINA 2017

Wyróżnienie dla Gminy Lipinki - SPORTOWA GMINA 2017

             W dniu 25 października 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie podczas uroczystej Gali, Klub Sportowa Polska wyróżnił ponad 140 podmiotów działających na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych. Wśród  wyróżnionych znalazła się GM

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipinki w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipinki w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi   Formularz konsultacji     Informacja z przebiegu konsultacji

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego