Aktualności

Środki na ekologiczne źródła energii

 Przewodniczący Zarządu Gmin Ziemi Gorlickiej Czesław Rakoczy  informuje, że rozważa możliwość złożenia przez Związek wniosku o dofinansowanie działań  związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz modernizacją kotłowni wraz z wymianą pieca do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałania 4.1.1, 4.4.2 i 4.4.3.