Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2015-2022

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Lipinki do udziału w spotkaniu dotyczącym przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2015 – 2022, które odbędzie się w dniu 6 października 2015 r. o godz. 1200 w Budynku Wiejskim w Lipinkach.

Plann Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipinki

Szanowni Mieszkańcy Gmina Lipinki przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Pierwszym etapem opracowania Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie gminy Lipinki. W związku z tym, przygotowana została ankieta, która pozwoli na zebranie potrzebnych danych. Końcowym etapem prac będzie opracowanie Plan gospodarki nisk

Ćwiczenie pk. „PATROL – 15”

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w dniach 17– 19 listopada 2015 roku zostanie przeprowadzone przez Centralny Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania ćwiczenie pk. „PATROL – 15” w ramach, którego odbędzie się trening Krajowego Systemu Wykrywania i Alarmowania. W ramach ćwiczenia może zostać wykorzystany system ostrzegania ludności z możliwością użycia akustyczneg