Aktualności

Informacja dot. rewitalizacji

Informujemy, że w dniu 20 marca 2019 roku minie dwuletni okres od dnia wejścia w życie Uchwały Nr XXI/218/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lipinki, w której ustanowiono prawo pierwokupu na rzecz Gminy Lipinki wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitalizacji. Gmina Lipinki

500+ od 01.07.2019 r. zmiany

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

 ROA.0002.4.2019                                                                

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 111

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych

  Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych Na podstawie art.160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019r. poz. 52) Rada Gminy Lipinki wybierze ławnika do Sądu Rejonowego w Gorlicach. Rada Gminy Lipinki spośród zgłoszonych kandydatów wybierze 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Gorlicach.   Termi

Konkursy ekologiczne

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w ramach realizowanego projektu wymiany starych kotłów na paliwo stałe na nowe ekologiczne kotły na paliowo stałe i biomasę, w którym uczestniczy Gmina Lipinki, Związek Gmin Ziemi Gorlickiej ogłosił konkursy:  - fotograficzny dla mieszkańców gmin powiatu gorlickiego pn: „"Ekologia w obiektywie": -plastyczny dla uczniów szkó